Prypeć

Prypeć

Prypeć - największa rzeka Polesia, jest prawym dopływ Dniepru o długości 775 km. Jej źródła znajdują się na terenie Ukrainy na Wołyniu, niedaleko od granic Polski. Górny odcinek od źródeł do miejscowości Ratno został zmeliorowany, ale pozostała część zachowała swój naturalny charakter. W górnym i środkowym biegu rzeka przepływa przez Polesie. Obszar dorzecza jest szeroką płaską równiną, pokrytą bagnami i lasami, którą przecinają płynące równolegle ku północy dopływy Prypeci, którymi są: Turia, Stochód, Styr, Horyń, Stwiga, Uborć, Sławeczna, Sołoń i Uż. Prypeć po wpłynięciu na teren Białorusi po około 400 km powraca na Ukrainę i uchodzi do Zbiornika Kijowskiego. Podczas roztopów wiosennych cała dolina rzeki zamienia się w ogromne jezioro. Mimo bagiennego terenu, pośród podmokłych obniżeń dość licznie występują piaszczyste pagórki, pozostałe po lodowcach, najczęściej zalesione, mające kształt pagórków wydmowych lub wałów, co stwarza doskonałe warunki do biwakowania. W górnym odcinku płynącym na terenie Ukrainy Prypeć przepływa przez kilka jezior, z których największe to Lubiaź i Nobel. Spływy kajakowe na Ukrainie

0,0 km – początek spływu. Ze względu na skanalizowanie Prypeci do końca miejscowości Ratno oraz braku atrakcyjnych miejsc na biwakowanie i rozpoczęcie spływu, najlepiej zaczynać na prawostronnym dopływie – rzece Wyżywka. Należy zjechać z drogi Kowel – Brześć na prawo tuż przed mostkiem na Wyżywce i jechać drogą gruntową wzdłuż rzeki ok. 1,5 km od głównej drogi. Spływy kajakowe na Ukrainie Jest to dobre miejsce do wodowania kajaków i umożliwia ew. przenocowanie przed spływem. Otwarte tereny i koszone łąki stanowią doskonałe miejsce do wiosennych obserwacji ptaków. W pewnej odległości od rzeki na prawym brzegu widoczne zabudowania wsi Łuczyce i Zabrody.

2,4 km – gazociąg przechodzący górą nad korytem Wyżywki.

5,3 km – most pontonowy łączący miejscowość Jakuszew z Ratnem, nieodzowna przenoska kajaków lewym bądź prawym brzegiem. Za mostem wpływamy na Prypeć, która od tego miejsca ma już charakter naturalny. Spływy kajakowe na Ukrainie

7,4 kmSpływy kajakowe na Ukrainie – doskonałe miejsce do wyjścia do lewobrzeżnej wsi Komarno, która jest oddzielona od rzeki dość zwartym szpalerem wierzb. Można tu zrobić zakupy. Na wysokości tego miejsca na prawym brzegu widoczny budynek przepompowni, będący elementem systemu melioracyjnego. Pod koniec wsi znajduje się odgrodzone szczelnym płotem gospodarstwo agroturystyczne, gdzie za opłatą można przenocować pod dachem. Za Komarnem na lewo widoczne w oddali olsy, prawy brzeg otwarty z niewielką ilością trzcin.

10,7 km – rozwidlenie koryta. Aby dopłynąć do dobrego miejsca biwakowego należy popłynąć na prawo. Płynie się najpierw obok zarośli wierzbowych, następnie lasu brzozowego, na którego skraju stoi drewniany krzyż, a następnie dopływa do lasku sosnowego. Ta odnoga jest jednak zarośnięta i wbrew temu, co pokazuje mapa, trzeba się będzie później cofnąć i skierować kajaki w lewą, aby kontynuować spływ. Spływy kajakowe na Ukrainie

11,3 km – dopływamy do widocznego już z oddali niewielkiego lasu sosnowego na prawym brzegu rzeki. Z rzeki widoczny jest też niewielki samotny domek, Spływy kajakowe na Ukrainie który jest zapewne wykorzystywany przez wędkarzy lub myśliwych. Bardzo dobre miejsce na biwak, jest możliwość dojazdu. Aby płynąć dalej, musimy wrócić 600 metrów i wybrać lewe koryto. Spływy kajakowe na Ukrainie

13,9 km – sosnowy las na lewym brzegu, odgrodzony od rzeki zaroślami wierzbowymi. Przy niskim poziomie wody nieco lepiej dostępny. Liczne żeremia bobrów.

15,0 km – doskonałe miejsce na biwak na wyższym, lewym brzegu przy sosnowym lesie. Spływy kajakowe na Ukrainie Dużo miejsca na namioty i łatwo dostępne drewno na ognisko.

15,9 km – widoczna z oddali przepiękna wysoka piaszczysta skarpa Spływy kajakowe na Ukrainie z sosnowym lasem, rewelacyjne miejsce do noclegu, kąpieli bądź odpoczynku. Jest to jedno z najładniejszych miejsc na trasie spływu.

16,1 km – rozwidlenie, na którym należy popłynąć w prawo, gdyż lewe koryto jest tylko zatoką. Za lasem przez kolejnych kilka kilometrów przeważają otwarte łąki rozciągające się w bardzo szerokiej dolinie. Brzegi łatwo dostępne. Dalej pojawiają się na obydwu brzegach olsy, gdzieniegdzie można wysiąść na odpoczynek.

20,1 km - most drogowy pomiędzy miejscowościami Rzeczyca i Piaski Rzeczyckie. Można wyjść po zakupy do prawobrzeżnej Rzeczycy, położonej nad jeziorem Rzeczyckim, na które ew. można wpłynąć kierując się przed mostem na prawo. Spływy kajakowe na Ukrainie

21,0 km – rozwidlenie koryt, najlepiej popłynąć na lewo, a następnie po 150 metrach na prawo wybierając w ten sposób środkowe, wyraźnie szersze koryto Prypeci.

22,8 km – kolejne rozwidlenie koryt, należy wybrać prawe.

24,6 km – wpływ na rozlewisko Prypeci poprzedzające jezioro Strybuż. 200 metrów dalej na lewym brzegu las brzozowo sosnowy. Obok widoczna niewielka altanka a na prawo od niej bardzo duża polana. Spływy kajakowe na Ukrainie Możliwy dojazd. Bardzo dobre miejsce na biwak, bowiem brzegi położonego nieopodal jeziora Strybuż są niedostępne.

25,0 km – początek niewielkiego jeziora Strybuż, brzegi niedostępne porośnięte trzcinami i zaroślami wierzbowymi.

25,7 km – wypływ z jeziora. W oddali na horyzoncie Spływy kajakowe na Ukrainie widoczny duży krzyż na wyniesieniu. Rozpoczynają się obwałowania przeciwpowodziowe chroniące położony na lewym brzegu Szczedrogor. Rzeka po wypłynięciu z jeziora jest bardzo szeroka.

26,4 km – dobre miejsce do wyjścia na wał przeciwpowodziowy i dojście do krzyża i tablicy upamiętniającej śmierć ponad 200 żołnierzy AK. Spływy kajakowe na Ukrainie Jest to też dobre miejsce na krótki odpoczynek. Za wałem rozciągają się rozległe łąki. Rzeka się zwęża i płynie równolegle do wału. Spływy kajakowe na Ukrainie

30,5 km – dobre miejsce na zatrzymanie się na początku wsi Szczedrogor w pobliżu przystani łodzi drewnianych. Piaszczyste łagodne wyjście, ale dość daleko do sklepu. Po zakupy należy przepłynąć nieco dalej.

31,1 km – most drogowy pomiędzy miejscowościami Szczedrogor i Podgórze. W niewielkiej odległości od mostu znajduje się kilka sklepów.

31,6 km – kolejne dobre miejsce na krótki postój i wyjście po zakupy, bowiem okolice mostu nie są szczególnie atrakcyjne na odpoczynek. Spływy kajakowe na Ukrainie

36,7 km – Prypeć zbliża się do lasu sosnowego, przy którym jest niezłe miejsce na biwak lub odpoczynek. Aby do niego dopłynąć należy nieco wcześniej skierować kajaki w lewą węższą odnogę. W oddali widoczne zabudowania wsi Szczytyń.

37,9 km – z prawej strony przed mostem dopływ rzeki Turia.

38,1 km – niski most drogowy, przy wysokim poziomie wody przepłynięcie może być kłopotliwe. Od tego miejsce zaczyna Park Narodowy „Prypeć – Stochod”. Za mostem szeroka otwarta dolina. Około 1 km za mostem na prawym brzegu samotne gospodarstwo.

42,2 km – pobór wody do kanału Dniepr – Bug, łączącego zlewisko Morza Czarnego i Bałtyckiego. Spływy kajakowe na Ukrainie Do kanału przepompowywane jest nawet 70 % wody z Prypeci, dlatego poniżej tego miejsca rzeka się wyraźnie zwęzi i stanie się płytka, co jest widoczne zwłaszcza przy niskich stanach wody. W widłach Prypeci i kanału widoczny dom dozorującego śluzę. Spływy kajakowe na Ukrainie Zupełnie zmienia się krajobraz. Koryto jest bardzo mało kręte, niemal w prostej linii płynie w kierunku północno – wschodnim. Sporo zarośli wierzbowych na brzegach. Spływy kajakowe na Ukrainie

50,7 km – po kilku kilometrach Prypeć przepływa blisko niewielkiego lasu sosnowego na prawym brzegu, przy którym jest doskonałe miejsce na biwak. Można tu tez dojechać drogą gruntową.

51,9 km – most w miejscowości Niewir. We wsi można zrobić zakupy.

52,6 km – drewniana kładka, zależnie od poziomu wody może być konieczne przeniesienie kajaków. Prypeć przepływa blisko zabudowań i dalej płynie bezludną doliną mało krętym korytem na wschód. Brak miejsc do zatrzymania kajaków.

62,2 km – drewniana kładka przy sporej miejscowości Wietły. Zależnie od poziomu wody może być konieczne przeniesienie kajaków.

63,1 km – dobre miejsce na wyjście do sklepu, mniej więcej w połowie długości wsi, która ciągnie się przez około 5 km. Na końcu wsi dobre miejsce na biwak na łące. Spływy kajakowe na Ukrainie Miejsce na ognisko, wiata i ławki.

69,6 km – niski most drewniany, ale nie powinien sprawić kłopotu przy przepływaniu.

74,0 km – świetne miejsce na postój przy sosnowym lesie na lewym brzegu. Spływy kajakowe na Ukrainie Dobre miejsce do kąpieli, dojazd może być kłopotliwy ze względu na podmokłe tereny. Około 3 km dalej położona jest niewielka osada Lubotyń. Rzeka jest stosunkowo wąska, pojawia się coraz więcej starorzeczy.

79,6 km – Kolejne bardzo dobre miejsce na biwak, nieco bliżej Lubotynia. Spływy kajakowe na Ukrainie Piaszczyste wyniesienie z lasem, miejsce odpoczynku przygotowane przez pracowników Parku Narodowego „Prypeć - Stochód”. Spływy kajakowe na Ukrainie Wiata, miejsca na ognisko, doskonałe miejsce do kąpieli i łatwo dostępne drewno na ognisko. Około kilometra za tą wydmą rzeka dość często się rozwidla, ale są to tylko odnogi opływające niewielkie wyspy i wybór koryta nie ma szczególnego znaczenia. Spływy kajakowe na Ukrainie

81,8 km – niewielki pagórek wśród trzcin na prawym brzegu, miejsce na ew. krótki odpoczynek.

85,7 km – kolejna niewielka wydma na prawym brzegu. Można tu również zrobić krótki postój, bo miejsc na zatrzymanie się praktycznie nie ma. Dalej koryto wielokrotnie się rozwidla opływając małe wyspy, w związku z czym szerokości poszczególnych koryt zmniejszają się do kilku metrów. Spływy kajakowe na Ukrainie

92,1 km – dobre miejsce na odpoczynek przy brzozowo-sosnowym lesie na prawym brzegu nieopodal miejscowości Lubiaź.

92,6 km – nasypy mostowe w linii starej drogi i nie istniejącego mostu przez Prypeć.

93,7 km – most drogowy w pobliżu wsi Lubiaź. Spływy kajakowe na Ukrainie Tuż za mostem na prawym brzegu można zostawić kajaki i wyjść po zakupy. Spływy kajakowe na Ukrainie

94,9 km – wpływ Prypeci do jeziora Lubiaź. Po prawej widoczna niewielka cerkiew. Kierując kajaki na lewo można opłynąć sosnowy las i dopłynąć do świetnego miejsca na nocleg lub postój na wysokiej skarpie. Na górze wiata, miejsce na ognisko i ławki. Spływy kajakowe na Ukrainie Miejsce to nie jest widoczne przy wpływie na jezioro. Najlepsze miejsce do kąpieli w jeziorze. Brak możliwości dojazdu, a więc również dostarczenia bagaży.

95,1 km – dogodne miejsce do zatrzymania kajaków przy piaszczystej skarpie. Spływy kajakowe na Ukrainie

96,5 km – wypłynięcie z jeziora. Aby osiągnąć wypływ, należy kierować się na widoczne w oddali na północnym wschodzie zabudowania starego kołchozu. W pobliżu baraków na prawo wypływ z jeziora. Prypeć za jeziorem jest mocno rozlana, dużo roślinności wodnej i ptactwa. Rzeka jest stosunkowo szeroka i do końca szlaku dosyć kręta.

104, 4 km – wysoka zalesiona wydma na lewym brzegu – grąd Murawinka. Spływy kajakowe na Ukrainie Najlepsze miejsce do wyjścia znajduje się po opłynięciu pagórka. Świetne miejsce na postój i kąpiel, również na nocleg wśród dębów i sosen. Dojść do grądu można tylko przy niskim poziomie wody. Na górze miejsce na ognisko i wiata z ławkami i stołem. Spływy kajakowe na Ukrainie Doskonały widok na dolinę.

109,3 km – widoczne po prawej ujście prawostronnego dopływu – rzeki Stochód. Na horyzoncie po lewej olsy, z których wypływa ta rzeka wpadając do Prypeci. Spływy kajakowe na Ukrainie

110,5 km – zakończenie spływu przy końcu przepięknej wsi Swałowicze. Łagodne piaszczyste wyjście, duża wiata, świetne miejsce do kąpieli i noclegu. Wieś zamieszkuje kilkadziesiąt osób, głównie w podeszłym wieku, czasem jest tu otwarty sklep. Warto udać się na spacer po osadzie, która stanowi niesamowitą atrakcję i pooglądać stare drewniane zabudowania, często kryte strzechą. Miejscowość wygląda, jakby czas zatrzymał się 50 lat temu.