Supraśl - meandrujący dopływ Narwi

Supraśl jest rzeką silnie meandrującą, bardzo czystą, płynącą otwartą doliną. Szlak kajakowy należy do niezbyt trudnych, jest jednak nieco uciążliwy ze względu na liczne spiętrzenia wody, niskie drewniane mostki i możliwe zatory z powalonych drzew. Szerokość rzeki wynosi od 3m w górnym biegu do 20m przy ujściu do Narwi. Głębokość średnia nie mniejsza niż 0,5m. Dolina rzeki to w większości mniej lub bardziej intensywnie użytkowane łąki. Dzięki doskonałej przeźroczystości wody można obserwować bujnie rozwiniętą roślinność wodną, ryby oraz zależnie od pory roku, liczne ptaki, których większość reprezentuje gatunki chronione. Istnieją dwie opcje spływu kajakowego: rozpocząć Sokołdą i dalej kontynuować Supraślą, bądź płynąć kajakami i kanoe tylko rzeką Supraśl.

Dzień pierwszy – spływ rzeką Supraśl.

0,0 km – wodujemy kajaki i rozpoczynamy spływ koło mostu w pobliżu miejscowości Radunin (w większości map występuje błędna nazwa Radulin). Początkowo płyniemy wąską, bardzo krętą i miejscami zarośniętą rzeką. Możemy obserwować bogatą roślinność wodną i ryby w nadzwyczaj czystej, przeźroczystej wodzie. Po przebyciu 1,2 km pierwsza z przeszkód - nisko posadowiony mostek pod którym raczej uda nam się przepłynąć kajakami. Następnie mijamy wieś Załuki położoną na lewym brzegu rzeki, gdzie istnieje możliwość zrobienia zakupów. Za wsią na prawym brzegu Supraśli dogodne miejsce do zatrzymania się w cieniu okazałego dębu, za którym znajduje się lasek sosnowy. Na 3,3 km spływu napotykamy kolejną kładkę, tym razem konieczne będzie wyjście i przeniesienie kajaka lub kanoe.
5,2 km – przepływamy kajakami pod mostem drogowym w pobliżu miejscowości Nowosiółki. Tuż przed nim po prawej stronie widoczna niewielka wiata. Jest to również dogodne miejsce do wodowania kajaków i rozpoczęcia spływu jeżeli chcemy skrócić nieco trasę spływu. Górny odcinek rzeki Supraśl może być, zwłaszcza przy niskim poziomie wody, miejscami zarośnięty i wąski. Pomimo to jednak polecamy jego przepłynięcie. Na 6,0 km spływu kajakowego napotkamy dwa drewniane mostki przy położonej na lewym brzegu wsi Nowosiółki. Rzeka meandruje tu bardzo mocno, na przemian przybliżając się i oddalając od wsi, w której znajduje się sklep spożywczy. Za wsią widoczny tartak i około 300m na prawo ambona myśliwska. Za Nowosiółkami rzeka robi się wyraźnie szersza i mniej zarośnięta.
8,3 km - pierwsze stałe spiętrzenie na trasie spływy kajakowego. Zależnie od poziomu wody można je przepłynąć, należy jednak uważać, aby tuż za nim się nie zatrzymywać. Występują tu prądy wsteczne i jest możliwość nabrania wody do kajaka lub kanoe. Woda piętrzona jest przy pomocy drewnianych desek włożonych pomiędzy metalowe słupy. Na 13,7 km spływy kajakowego, na lewym brzegu rzeki, na zakolu dogodne miejsce na postój przy brzozowo - świerkowym lasku. Możemy wyjść z kajaków i spożyć np. posiłek, łatwo dostępne drewno na ognisko.
15,4 km - ujście rzeki Sokołdy. W tym miejscu rozpoczynają spływ kajakowy Supraślą osoby, które zdecydowały się płynąć szlakiem Sokołda – Supraśl. Od tego miejsca rzeka staje się wyraźnie szersza i głębsza, o bardziej dostępnych brzegach i bliżej rosnącym lasem. Po prawej stronie w odległości około 0,5 km widoczne zabudowania gospodarstwa agroturystycznego "Ritowisko". Płynąc dalej napotykamy kilka miejsc nadających się do rozbicia ewentualnego obozowiska.
20,3 km – mijamy kajakami i kanoe znajdujące się po lewej stronie ujście niewielkiej rzeki Płoski. Dalej na lewo widoczna wieś Cieliczanka, miejscowość raczej letniskowa o bardzo ładnej, drewnianej zabudowie. Wzdłuż całej wsi brzeg bardzo łatwo dostępny. Przy końcu wsi dogodne miejsce na biwak nieopodal niewielkiego lasku. W tym miejscu proponujemy zakończyć pierwszy dzień spływu kajakowego rzeką Supraśl.
Dzień drugi – spływ rzeką Supraśl.

22,6 km - na lewym brzegu kępa brzóz, łatwo dostępne drewno i doskonałe miejsce na biwak i ognisko.
23,4 km – na trasie spływu kajakowego napotykamy na wyraźne, stałe spiętrzenie wody. Przenosimy tutaj kajaki i kanoe, raczej lewym brzegiem rzeki. Za spiętrzeniem rzeka jest węższa. Po około 3 km widzimy miasto Supraśl i okazały budynek monasteru. Wpływamy do Supraśla i przepływamy mając na lewym brzegu ośrodek wypoczynkowy.
28,1 km - stałe betonowe spiętrzenie na wysokości plaży. Konieczne przeniesienie kajaków. Dogodne miejsce do wyjścia z kajaków do pobliskich sklepów. W Supraślu warto zatrzymać się na dłużej by zwiedzić to urocze miasteczko, w którym znajduje się m.in. Muzeum Ikon lub zjeść posiłek. Szlak kajakowy prowadzi dalej blisko zabudowań położonych na lewym, stromym brzegu. Przepływając przy wodowskazie zauważymy za nim budynek dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Mijamy Supraśl i przepływamy kajakami pod mostem drogowym na trasie Białystok - Krynki. Około 1 km za mostem po lewej stronie mijamy miejsce zwane "Patelnią". Widoczne pozostałości pola biwakowego, jest tu bardzo dogodne kąpielisko. Dalej mijamy kolejny ośrodek wypoczynkowy i wypływamy już poza granice Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
34,6 km - mijamy kajakami pole biwakowe z zadaszonymi stolikami i miejscami do siedzenia. Za nim wysoki sosnowy las i bardzo łagodny brzeg. Rewelacyjne miejsce na kąpielisko i nocleg lub dłuższy postój, jedno z najładniejszych na trasie spływu. Proponujemy zakończenie drugiego dnia spływu kajakowego, szczególnie jeżeli dłużej zabawiliśmy w Supraślu.
Dzień trzeci – spływ rzeką Supraśl.

38,9 km - przepływamy kajakami tuż przed lewobrzeżnym dopływem małej rzeczki Pilnicy. Przed dopływem łatwo dostępny brzeg i miejsce na postój. Na prawo w oddali widoczna wieś Dąbrówki. Na 42,3 km spływu kajakowego napotkamy na duże spiętrzenie tuż przy moście w miejscowości Nowodworce, nieodzowna jest przenoska.
45,4 km - most drogowy w Wasilkowie. Tuż przed mostem na prawym brzegu drewniany pomost i możliwość wyjścia z kajaków i dokonania zakupów w oddalonym o 50 m sklepie. Za mostem wpływamy na sztucznie utworzony zalew. Koryto rozgałęzia się, jego główna część płynie na prawo, a lewą stroną przepłyniemy przez płytki i zarośnięty zalew. Po 300 m koryta spotykają się przed jazem, wysoko piętrzącym wodę. Konieczna jest uciążliwa przenoska kajaków i kanoe prawym brzegiem.
Spływ kajakowy rzeką Supraśl48,2 km – trasa spływu prowadzi pod mostem kolejowym na trasie Białystok - Suwałki. Za mostem ledwie dostrzegalny podwodny próg kamienny. Po około 400 m dopływamy do odsłoniętej łąki na lewym brzegu rzeki, gdzie możemy rozbić obozowisko.
50,0 km - most drogowy na trasie Białystok - Augustów. Przed mostem łagodny brzeg i plaża, w weekendy miejsce mocno zatłoczone. Po wyjściu z kajaka kierując się w lewo dojdziemy do sklepu i baru. Za mostem na lewym brzegu widoczne wsie Sielachowskie i Osowicze. 2 km za Osowiczami dopływamy do wsi Leńce. Przed mostkiem po lewej stronie dogodne miejsce do kąpieli, także dla dzieci. Możemy zakończyć w tym miejscu trzeci dzień spływu kajakowego Supraślą choć dominują tu otwarte łąki.
Dzień czwarty – spływ rzeką Supraśl.

54,5 km – koryto rzeki Supraśl na krótko rozgałęzia się opływając niewielką wysepkę; prawe z wystającymi z wody palami przepływa obok nieczynnego już młyna, dlatego zdecydowanie łatwiej przepłynąć kajakami i kanoe korytem lewym. Po kolejnych 2 kilometrach mijamy po lewej stronie jedno z ujęć wody dla Białegostoku.
57,8 km – trasa spływu prowadzi pod mostem na drodze Fasty - Knyszyn. Po prawej stronie wieś Dobrzyniewo Fabryczne. Przed mostem niewielka wyspa. Nie ma znaczenia, z której strony ją ominiemy.
58,0 km - jaz wysoko piętrzący wodę, czeka nas uciążliwa przenoska kajaków i kanoe. Za jazem koryto jest węższe, płytsze, z obydwu stron porośnięte wysokimi trzcinami. Nurt jest na pewnym odcinku wartki. 0,5 km za jazem widać po prawej stronie kościół w Dobrzyniewie Kościelnym i nieco na prawo od niego wysoki na 333m maszt telewizyjny w Krynicach. Po lewej stronie w odległości kilku kilometrów widoczna dzielnica Białegostoku - Fasty. Na końcu około 1-kilometrowego prostego odcinka za jazem na prawo widoczne dwa drzewa z bocianimi gniazdami na wierzchołkach. Budowanie przez bociany gniazd na drzewach jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim. Koryto rzeki Supraśl stało się głębsze, ale niespodziewanie bardzo wąskie. Mamy wrażenie płynięcia w ciasnym tunelu.
Spływ kajakowy rzeką Supraśl61,2 km – szlak kajakowy prowadzi pod mostem na drodze Białystok - Ełk. Przed nim mijamy kajakami po lewej stronie uregulowany, szeroki wpływ rzeki Biała płynącej przez Białystok. Supraśl od tego miejsca się znacznie rozszerza. Za mostem po lewej stronie widoczny znak "zakaz cumowania", chociaż nie bardzo wiadomo, gdzie można byłoby tu wyjść z kajaków, bowiem brzeg jest wyjątkowo nieprzyjemny.
61,4 km - most kolejowy na trasie Białystok - Ełk i tuż za nim przystanek "Fasty". Następnie dopływamy kajakami do miejscowości Dzikie. Zabudowania i ogrodzenia dochodzą niemal do samej rzeki. Można tu dokonać zaopatrzenie w pobliskim sklepie. Jest to ostatnia miejscowość nad rzeką Supraśl na trasie spływu.
64,1 km – przepływamy kajakami i kanoe obok pozostałości po młynie motorowym, w rzece widoczne resztki konstrukcji betonowej. Supraśl w okolicach młyna przepływa przez zadrzewiony, bardzo ładny teren. Wiele drzew nad wodą zabezpieczonych jest metalową siatką przed ogryzaniem przez bobry.
68,8 km - wpływ Supraśli do Narwi. Aby była możliwość dojazdu samochodu po kajaki musimy wpłynąć na Narew i skierować się ok. 0,5 km pod prąd. Spływ kajakowy kończymy w miejscowości Złotoria nad Narwią.