Narewka

Narewka to rzeka o szerokości od 2 do 10 metrów i głębokości średniej około 30 cm. Część rzeki w granicach Białowieskiego Parku Narodowego objęta jest zakazem organizacji spływów kajakowych. Z uwagi na dość krótki "spławny" odcinek, Narewki dostępny dla kajaków i kanoe należy go traktować jako bardzo ciekawe przedłużenie szlaku kajakowego Narwi.

Kajaki Narewka – dzień pierwszy.

0,0 km – miejsce w Puszczy Białowieskiej o nazwie "Kosy Most". Spływ można tu zaczynać wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego. Na początkowym odcinku spływu napotykamy na liczne ślady działalności bobrów, tzn. tamy, przewrócone w poprzek nurtu drzewa oraz żeremia. Dlatego szczególnie przy niskim stanie wód zdarza się, że ten odcinek jest trudny do pokonania przez kajaki i kanoe.
4,3 km – przepływamy kajakami pod niewielkim mostkiem w pobliżu miejscowości Gruszki. Rzeka silnie meandruje, szerokość bardzo zmienna, od 2 do ponad 10 metrów. W tym miejscu można rozpocząć spływ Narewką, jeżeli planujemy nocleg w dniu poprzedzającym wyprawę. Jest to najwyżej położony punkt na szlaku, od którego można spływać bez dodatkowego zezwolenia.
8,3 km - jaz w miejscowości Narewka. Wysoko piętrzy wodę, zatem konieczne jest przeniesienie kajaków, najlepiej lewą stroną. Jest to jedyna stała przenoska na tej rzece. Tuż za jazem po prawej stronie plaża, na której można zatrzymać się i wyjść do pobliskiego sklepu po zaopatrzenie. Tutaj rozpoczynamy spływ rzeką Narewką, jeżeli nie chcemy przenosić kajaków i kanoe przez jaz, bądź pokonywać przeszkody przy niskim stanie wody. Jest tu ponadto możliwość rozbicia namiotów oraz dojazdu komunikacją publiczną z Białegostoku lub Hajnówki.
15,2 km - przepływamy kajakami lub kanoe pod niewielkim mostem drogowym w pobliżu miejscowości Ochrymy. Po prawej stronie widoczne są zabudowania sporej wsi Lewkowo. Rzeka jest tu mało kręta, dość długo płyniemy wzdłuż zabudowań. Możemy zatrzymać się, wysiąść z kajaków i dokonać zaopatrzenia. Można tu zakończyć pierwszy dzień spływu kajakowego, ale ładniejsze miejsce do rozbicia jest 3 km po wpłynięciu na Narew.
25,0 km - ujście rzeki Narewki do Narwi. Narew przy ujściu Narewki ma około 8 m szerokości. Rzeka zachowała tu naturalny charakter, jest więc stosunkowo kręta. Gdybyśmy skierowali się w prawo pod prąd, to po 11,7 km dopłyniemy do zapory czołowej dużego zbiornika zaporowego "Siemianówka". Proponujemy jednak kontynuować spływ i płynąć z prądem Narwi.