Spływ Bugiem

Bug to z pewnością jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce. Jej źródła znajdują się na Ukrainie, na Wyżynie Podolskiej. Całkowita długość rzeki wynosi 772 km, na terenie naszego kraju rzeka ma 587 km.

Polecamy spływ kajakowy rozpoczynający się w miejscowości Niemirów. Od tego miejsca Bug nie jest już rzeką graniczną, nie są więc potrzebne specjalne zezwolenia na organizację wypraw kajakowych. Na przepłynięcie z Niemirowa do Serocka należy przeznaczyć nie mniej niż 7 dni. Do ujścia w Zalewie Zegrzyńskim trasa prowadzi przez teren dwóch parków krajobrazowych. Są to: PK Podlaski Przełom Bugu oraz Nadbużański Park Krajobrazowy. Bug to rzeka o naturalnym charakterze, stosunkowo wartkim nurcie, niekiedy bardzo kapryśna. Charakteryzują ją liczne zakola, meandry, mielizny i urocze wysepki porośnięte zaroślami wierzbowymi. Rzeka tworzy krętą dolinę o stosunkowo wąskim dnie i nachylonych, wysokich zboczach z licznymi tarasami zalewowymi. Jej szerokość wynosi od 1,5 do 5 km.

Szlak kajakowy Bugu jest oznaczony. Na trasie będziemy mijać wielokrotnie białe znaki kilometrażu rzeki. Oznaczają one długość rzeki liczoną od jej ujścia do Zalewu Zegrzyńskiego. Okaże się jednak w dalszej części spływu, że te odległości są nieco nieprecyzyjne. Liczne mielizny i wyspy oznaczone są tyczkami biało-czerwonymi - oznaczającymi prawą stronę szlaku (przepływamy mając je z prawej strony) oraz biało-zielonymi - oznaczającymi stronę lewą (przepływamy mając je z lewej strony). Aby uniknąć często rozległych i licznych mielizn należy o tym pamiętać, zwłaszcza przy niskim poziomie wody. Brzegi są w większości urwiste, o różnej wysokości, jednak z wieloma miejscami ułatwiającymi wyjście z kajaków lub kanoe. Miejsc dogodnych do odpoczynku jest tak wiele, że wprost nie sposób oznaczyć i opisać je wszystkie. Na trasie spływu znajduje się wiele ciekawych miasteczek i miejscowości m.in. urokliwy Mielnik i Drohiczyn - historyczna stolica Podlasia. Stosunkowo często mijamy miejscowości, w których można zrobić zakupy czy zaopatrzyć się w wodę.

Spływ Bugiem – dzień pierwszy.

0,0 km – wodujemy kajaki i rozpoczynamy spływ przy miejscowości Niemirów, z pięknej polany porośniętej wysokimi wierzbami i topolami. Jest to doskonałe miejsce na nocleg i przygotowania w przeddzień spływu. Okolice obydwu brzegów przy Niemirowie są porośnięte wierzbą. Funkcjonowała tu państwowa plantacja wikliny i obydwa brzegi były do niedawna połączone przeprawą promową. Rzeka ma w tym miejscu około 60 m szerokości. Lewy brzeg rzeki leży w granicach Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.

2,6 km – przepływamy kajakami obok widocznego na prawym brzegu znaku "220". Przed nami Bug zakręca w prawo, a w odległości około 200 metrów na wprost widoczny na lewym brzegu rzeki, na wysokiej piaszczystej skarpie mieszany las. Piękne miejsce na odpoczynek i jeden z wielu na trasie bardzo atrakcyjnych punktów widokowych, polecamy wyjście z kajaków. Nieco dalej, również na lewym brzegu kolejny, tym razem na terenie otwartym, łatwo dostępny punkt widokowy, tzw. Łysa Góra. Widoczna zabudowa, w sezonie może tu funkcjonować sklep.

3,6 km - pierwsze z wielu rozwidlenie szlaku kajakowego. Na środku rzeki wznosi się wyspa porośnięta gęsto drzewami i krzakami wierzby. Jest ona oznaczona biało-zieloną tyczką. Zgodnie ze "sztuką" płyniemy kajakami lub kanoe korytem prawym. Jak wspomniano wcześniej, takich rozwidleń napotkamy na szlaku Bugiem bardzo wiele. W oddali na prawym brzegu widoczne zabudowania miejscowości Sutno. Obydwa brzegi rzeki na przemian są otwarte lub porośnięte drzewami i krzakami, wśród których przeważa wierzba.

6,3 km - na lewym brzegu łagodna plaża, dogodne miejsce do wyjścia z kajaków i odpoczynku. Zbliżamy się do miejscowości Wajków. W lewym, urwistym i piaszczystym brzegu rzeki liczne otwory - gniazda jaskółek brzegówek. Prawy brzeg porośnięty lasem z przewagą sosny. Poniżej miejscowości kilka rozgałęzień koryta - niewielkie wysepki, które opływamy kajakami z obojętnie której strony.

10,1 km - mijamy pięknie położony na lewym brzegu duży ośrodek wypoczynkowy z łatwo dostępną plażą. Możemy wysiąść tu z kajaków, gdyż znajduje się tu bar, można również dokonać zaopatrzenia. W pobliżu położona jest miejscowość Serpelice.

12,5 km - na lewym brzegu miejsce biwakowe, z kilkoma stołami, ławkami i miejscem na ognisko. Dobre miejsce do przerwy w spływie kajakowym i np. spożycia posiłku.

13,8 km – przepływamy kajakami w pobliżu zlokalizowanych na lewym, wysokim brzegu rzeki zabudowań miejscowości Zabuże.

14,8 km - dopływamy do Mielnika, miasteczka na prawym brzegu Bugu, znanej miejscowości wypoczynkowej. Dogodne miejsce do wyjścia z kajaków, odpoczynku i zrobienia zakupów. W miejscowości widoczny kościół, a przy końcu Mielnika malowniczo położoną na wzniesieniu cerkiew. U podnóża boisko sportowe. Stok wzniesienia wykorzystano do zrobienia ławek dla widzów, to przykład bardzo praktycznego wykorzystania ukształtowania terenu. Bug rozszerza się i ma w tych okolicach około 100 m szerokości.

16,9 km - prom na uwięzi o nazwie "Ziemia Mielnicka". Musimy bardzo uważać przepływając kajakami pod nisko zawieszoną na wodą liną stalową. Bug w tym miejscu na krótko zwęża się i ma około 60 metrów szerokości.

20,2 km- mijamy położony na lewym, dość stromym lesistym brzegu Bugu ośrodek wypoczynkowy, którego czasy świetności, sądząc po wyglądzie, dawno minęły. Tuż za ogrodzeniem ośrodka wiata. Można zatrzymać się tu na krótki odpoczynek. Następne, lepsze miejsce na odpoczynek za około 400 metrów, to polana otoczona sosnowym lasem.

26,2 km - most kolejowy na trasie Hajnówka - Siedlce. Na wysokości mostu wyspa. Niecały kilometr dalej Bug skręca w lewo i dzieli się na 4 stosunkowo wąskie koryta, opływając w sumie trzy malownicze, zadrzewione wyspy.

30,5 km - piękne miejsce biwakowe na lewym brzegu w pobliżu lasu sosnowego i rzędu topoli, z piaszczystym łagodnym wyjściem i rozległą polaną. Na wysokości tego miejsca wyspa, droga wodna prowadzi prawym korytem, zatem musimy spłynąć ze szlaku. Jest to doskonałe miejsce aby przenocować i zakończyć pierwszy dzień spływu kajakowego.

Spływ Bugiem – dzień drugi.

30,9 km - rozpoczynając drugi dzień spływu mijamy most drogowy na trasie Białystok - Lublin.

32,3 km – przepływamy kajakami i kanoe obok położonych na prawym, dość wysokim piaszczystym brzegu ośrodków wypoczynkowych w Wólce Nadbużnej. Bardziej dostępny jest brzeg lewy w pobliżu miejscowości Klimczyce.

35,8 km - kolejne ładne miejsce do wyjścia z kajaków na lewym brzegu. To trawiasta polana z rzadka porośnięta dużymi drzewami. W oddali widoczne zabudowania dość długiej wsi Mężenin, w której możemy zrobić zakupy.

36,7 km - Bug łagodnym łukiem skręca w lewo, a na prawym brzegu piękne miejsce biwakowe, z wąską ciągnącą się wzdłuż brzegu polaną porośniętą dużymi drzewami. Polana dopiero na końcu nieco się rozszerza, ale nie ma tam dogodnego wyjścia z kajaków, dlatego najłatwiej dobić na początku tego miejsca. Następne doskonałe miejsce na biwak położone na przeciwnym brzegu znajduje się około 300 metrów niżej. Dalej prawy brzeg staje się bardzo otwarty, w oddali widoczne zabudowania wsi Ogrodniki. Przy brzegu stojące charakterystyczne dla Bugu drewniane łodzie.

42,0 km - mijamy stojący na prawym brzegu rzeki słup z oznaczonym kilometrem długości rzeki "180". Widoczne niewielkie lasy sosnowe, pomiędzy nimi boisko do gry w piłkę. Łatwo tu wyjść z kajaka - niezłe miejsce na postój czy biwak. W oddali wieś Zajęczniki.

42,9 km - lewy dopływ niewielkiej rzeczki Toczna. Nieco wcześniej zakończył się Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Lewy brzeg jest bardzo otwarty, prawy zakrzaczony i niedostępny.

48,5 km - dopływamy do przystani w Drohiczynie. Miasteczko prezentuje się wyjątkowo pięknie. Położony na prawym brzegu z kilkoma kościołami i siedzibą biskupa. Widoczne na wysokim wzgórzu rozlegle zabudowania Kurii Biskupiej. Przybijamy tuż przy przystani, w sezonie jest tu otwarty bar, przy którym na zewnątrz znajdują się nawet gniazdka elektryczne, łatwo jest więc np. naładować telefon. Warto zrobić przerwę w spływie kajakowym, wyjść i zwiedzić miasteczko, zaopatrzyć się w wodę i jedzenie.

49,6 km - niezłe miejsce do wyjścia z kajaków lub kanoe na lewym brzegu na odpoczynek lub nocleg. Dość rozległa polana otoczona drzewami pomieści nawet większą grupę.

50,5 km - kończą się widoczne z lewej strony zabudowania wsi Bużyska. Rzeka mocno się rozszerza, bowiem opływa dużą wyspę. Poniżej wyspy Bug skręca w lewo, a następnie ostro w prawo i zwęża się do szerokości niewielkiej jak na tę rzekę, bo do około 60 metrów.

52,5 km – trasa spływu prowadzi obok widocznego wśród drzew lewy dopływ Bugu - niewielką rzekę Kołodziejkę.

56,0 km - rzeka ostro skręca w prawo, zaś na lewym brzegu widoczne położone nad samym brzegiem pojedyncze zabudowania wsi Mogielnica.

56,7 km - lewostronny dopływ - mała rzeka Myśla. Na wprost widoczna bardzo rozległa łąka z łagodnym wyjściem. Następnie Bug dość mocno zakręca w lewo i za zakrętem widoczna na wprost ogromna piaszczysta skarpa. Widok naprawdę robi wrażenie. Tuż za przełomem na lewym brzegu niewielki las mieszany, dalej brzeg znów się odsłania.

59,4 km - most drogowy pomiędzy Sokołowem Podlaskim, a Drohiczynem.

60,7 km – mijamy kajakami pięknie położoną na lewym wysokim brzegu wieś Wasilew Szlachecki. Nie brakuje tu jednak miejsca, aby zatrzymać się na odpoczynek.

61,4 km - kolejne bardzo atrakcyjne miejsce na odpoczynek. Wyjście na brzeg tuż przed rzadkim, sosnowym lasem jest łagodne, choć dość wąskie. Warto zakończyć tu drugi dzień spływu kajakowego i zatrzymać się tu na nocleg. 1,5 km dalej mijamy zabudowania klasztorne na lewym brzegu w pobliżu miejscowości Wirów. Prawy brzeg, początkowo urwisty z licznymi gniazdami jaskółek brzegówek zaczyna przechodzić w łagodny odsłaniając wyjątkowo szeroką dolinę.

Spływ Bugiem – dzień trzeci.

64,6 km - doskonałe miejsce na lewym brzegu na wyjście z kajaków i odpoczynek. Bardzo łagodne, piaszczyste wyjście pomiędzy lasami sosnowymi. Dalej rzeka szerokim łukiem skręca w lewo i opasuje otwartą dolinę, nisko wznoszącą się ponad poziom wody - to Rezerwat "Wydma Mołożewska". Liczne ptactwo charakterystyczne dla terenów podmokłych.

68,0 km - Bug ostro zakręca w prawo przed wsią Mołożew i wpływa pomiędzy dwie ściany lasu rosnące na bardzo wysokich skarpach. Widok "pocztówkowy", charakterystyczny dla przełomów Bugu wprawi w zachwyt nawet najbardziej znudzonych turystów. Lewy brzeg objęty ochroną jako Rezerwat "Skarpa Mołożewska". Jednocześnie rzeka na krótko mocno zwęża się, a nurt staje się szybszy. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc na Bugu.

70,3 km - po lewej stronie mijamy kajakami zabudowania ośrodka wypoczynkowego w pobliży miejscowości Gródek. Na brzegu widoczny betonowy murek oporowy, drewniane ławki i stoliki. Można się tu zatrzymać i zrobić zakupy. Poniżej miejscowości liczne mielizny i wysepki, płyniemy lewą stroną.

76,9 km - poniżej miejscowości Osnówka na prawym brzegu dobre miejsce do wyjścia z kajaków, odpoczynku lub noclegu. Duży sosnowy las dochodzący do samej wody i kilka miejsc dogodnych do wyjścia z kajaka. Za lasem miejscowość Granne z widoczną wieżą kościelną. Można tu również zrobić zakupy, po lewej stronie wał przeciwpowodziowy.

80,5 km - bardzo ładne miejsce biwakowe na lewym brzegu na polanie wśród drzew i krzewów. Łatwo dostępne drewno na ognisko. Niedaleko za wałem wieś Wieska.

82,6 km – trasa spływu kajakowego prowadzi obok kilku wysp ciągnących się na długości około 2 km.

84,5 km - Bug zakręca w lewo, przed zakrętem lewy brzeg porośnięty lasem sosnowym na sporej urwistej skarpie. Tuż za zakrętem wyjście na urządzone w harcerskim stylu miejsce biwakowe. Jest to z pewnością najładniejsze miejsce na postój, a zwłaszcza nocleg na całej trasie spływu, z przepięknym widokiem na Bug. Prawy brzeg rzeki początkowo dostępny, z fragmentem starorzecza i przycumowanymi łodziami, dalej przechodzi w stromy i porośnięty lasem. W tle pojedyncze zabudowania wsi Łokcie.

88,3 km - kolejne niezłe miejsce na postój lub biwak na prawym brzegu rzeki poniżej miejscowości Wojtkowie - Glinna.

88,9 km - ujście sporej rzeki Nurzec po prawej stronie. 200 metrów dalej ładne miejsce wśród wysokich drzew z łagodnym wyjściem z wody. Następnie przepływamy koło zabudowań wsi Obryte położonej przy samej rzece na prawym brzegu. Łatwo tu wyjść z kajaka, zrobić postój czy zaopatrzyć się w wodę. Miejsce jest bardzo ładne, chociaż w pobliżu zabudowań. Jest też kolejna tablica, tym razem oznaczająca 130 km rzeki. Proponujemy zakończyć tu trzeci dzień spływu kajakowego.

Spływ Bugiem – dzień czwarty.

92,2 km - Bug zakręca w prawo, a na lewym stromym brzegu widoczna wiata pokryta zieloną blachą wsparta na betonowych słupach - architektura nieco nieprzystająca do otoczenia, tym bardziej, że kilkanaście metrów dalej, również na lewym brzegu, rozpoczyna się Nadbużański Park Krajobrazowy. Dalej mijamy kilka niemal połączonych miejscowości na prawym brzegu rzeki z wieloma miejscami łatwymi do wyjścia. Bug przez następne kilka kilometrów będzie znowu opływać kilka niewielkich wysp.

99,5 km - mijając położoną na prawym brzegu sporą miejscowość Nur dopływamy do położonej na lewym brzegu bardzo ładnej polany z lasem sosnowym i łagodnym wyjściem, gdzie możemy zatrzymać się i wysiąść z kajaków. W Nurze można zrobić zakupy, można również rozpocząć lub zakończyć spływ.

100,3 km - most drogowy pomiędzy Czyżewem Osadą, a Ceranowem. Dalej rzeka jest dość prosta i monotonna. W przeciwieństwie do całego pozostałego szlaku najbliższy ponad dwudziestokilometrowy odcinek nie obfituje w zbyt ciekawe miejsca biwakowe, dlatego raczej zalecamy jego przepłynięcie.

106,7 km - po prawej stronie mijamy kajakami dopływ małej rzeki Pukawka. W niewielkiej odległości, równolegle do rzeki po prawej stronie, biegnie droga pomiędzy Małkinią Górną a Nurem. Wzdłuż drogi przez kilkanaście kilometrów co jakiś czas widoczne zabudowania kolejnych miejscowości. Po kilkukilometrowym w miarę prostym odcinku Bug najpierw łagodniej zakręca w lewo, a trochę dalej ostro w prawo. Po kolejnym kilometrze płynięcia wprost w kierunku północnym ostry zakręt w lewo w pobliżu wysokiego zalesionego brzegu z pojedynczymi zabudowaniami wsi Gąsiorowo. Jest to najbardziej na północ wysunięty fragment Bugu.

118,1 km - przy końcu zabudowań wsi Rostki Wielkie położonej na prawym brzegu rzeka rozdziela się wpływając pomiędzy dużą wyspę po prawej stronie i mniejszą po lewej. Chociaż szlak wiedzie pomiędzy nimi, to kierując się najbardziej prawym korytem dopłyniemy po 1 kilometrze do łagodnego piaszczystego wyjście z pobliskim lasem sosnowym. Możemy tu zakończyć czwarty dzień spływu, miejsce położone jest w niewielkiej odległości od Małkini Górnej, w której można zrobić zakupy.

Spływ Bugiem – dzień piąty.

122,6 km – rozpoczynając kolejny dzień spływu kajakowego przepływamy pod mostem drogowym pomiędzy Małkinią Górną a Sokołowem Podlaskim.

124,6 km – mijamy kajakami most kolejowy na trasie Warszawa - Białystok. 1,5 km za mostem Bug zakręca mocno w lewo i pojawiają się znów zalesione tereny. Dość monotonny krajobraz ciągnący się od miejscowości Nur ze stosunkowo słabo dostępnymi brzegami zaczyna stawać się coraz bardziej atrakcyjny. Pojawiają się urokliwe zalesione wyspy, coraz częściej widać fragmenty brzegu zachęcające do odpoczynku lub nawet noclegu i zakończenia etapu spływu.

133,0 km - zbliżając się do miasteczka Brok mijamy prawostronny dopływ sporej rzeki o tej samej nazwie. Przy Broku rzeka meandruje na przemian zbliżając się i oddalając od zabudowań.

137,2 km - piaszczysta plaża w Broku na prawym brzegu. Wyjątkowo dobre miejsce do odpoczynku i wyjścia z kajaków. W miasteczku, można dokonać wszelkiego zaopatrzenia, nieopodal widoczne również dwa bary.

137,7 km – mijamy kajakami most drogowy na trasie Ostrów Mazowiecka - Łochów.

141,5 km - ładne miejsce na prawym piaszczystym i łagodnym brzegu na biwak. Jest to łąka porośnięta wysokimi drzewami. Praktycznie pierwsze miejsce od Broku, gdzie warto się zatrzymać. W oddali widoczne zabudowania wsi Bojany. Poniżej wsi kilkukilometrowy w miarę prosty odcinek, za którym Bug łagodnie zakręca w prawo. Płyniemy na wprost położonych na wysokim brzegu zabudowań Udrzyna. Przy wsi po prawej krótkie starorzecze. Przy wysokim brzegu, gdzie widać pierwszy z serii nietypowych jak dotąd znaków długości rzeki - 72 km (dotychczas wielokrotnie mijane znaki ustawione były co 5 km), ostry zakręt rzeki w lewo. Od Udrzyna do Kamieńczyka Bug będzie miał charakter rzeki meandrującej i znów bardzo atrakcyjnej widokowo. W miarę pokonywania kolejnych kilometrów spływ kajakowy będzie coraz ciekawszy.

154,1 km - widoczne na prawo piękne starorzecze z brzegami zarośniętymi zaroślami wierzbowymi.

157,1 km – przepływamy kajakami lub kanoe obok kolejnego dużego starorzecza, tym razem po lewej stronie, utworzone w wyniku odcięcia meandra Bugu.

158,5 km - po lewej stronie odnoga rzeki, która wkrótce połączy się z głównym korytem.

161,4 km - płyniemy kajakiem lub kanoe największym meandrem. Rzeka bardzo szerokim łukiem zakręca w prawo, zaś na lewo dopływ poprzednio oddzielającej się odnogi. Na całym łuku lewy brzeg stosunkowo stromy, piaszczysty z lasem sosnowym dochodzącym do samej wody. Widać, że Bug regularnie podmywa ten brzeg wchłaniając część lasu. Kilka dobrych miejsc do wyjścia, zwłaszcza przy wpływie odnogi, dogodnych na postój lub nocleg. Polecamy to miejsce na biwak i zakończenie piątego dnia spływu kajakowego. Przy końcu tego meandra, tworzącego na mapie duży worek, widoczne pojedyncze domki i płoty - działki o charakterze letniskowym.

Spływ Bugiem – dzień szósty.

165,2 km - rozpoczynając kolejny dzień spływu Bugiem po kilku następnych, ciasnych jak na Bug zakrętach, przepływamy koło gminnej, prawobrzeżnej miejscowości Brańszczyk. Łatwo tu np. zrobić zakupy.

171,8 km – przepływamy w miejscu, gdzie wada lewostronny duży dopływ rzeki Liwiec. Poniżej zabudowania sporego Kamieńczyka z kilkoma malowniczo położonymi ośrodkami wypoczynkowymi.

173,4 km - doskonałe miejsce na biwak na lewym brzegu wśród wysokich topoli i wierzb. Duża polana mogąca pomieścić nawet sporą grupę kajakarzy. 700 metrów dalej równie świetne, a może nawet lepsze miejsce. Przez następne kilka kilometrów nie będzie nic wartego uwagi.

179,7 km – mijamy kajakami most drogowy na trasie Warszawa - Białystok. Aby wyjść do Wyszkowa należy zatrzymać się na prawym brzegu około 100 metrów przed mostem, lub za nim po lewej stronie na plaży. To dość duże miasto z położonymi blisko rzeki wieloma sklepami.

180,5 km - most kolejowy na linii Ostrołęka - Tłuszcz. Poniżej mostu po obydwu stronach rzeki przez kilka kilometrów rozrzucona zabudowa kilku wsi.

184,5 km - pierwsze z kilku położonych blisko siebie bardzo dobrych miejsc na biwak na lewym brzegu. Łagodne trawiaste wyjście w pobliżu lasu sosnowego, dobre miejsce aby wyjść z kajaków lub kanoe i odpocząć. Początkowo fragmenty ogrodzenia, prawdopodobnie ośrodka wypoczynkowego. Lewy brzeg dalej będzie dość długo łatwo dostępny, w większości zalesiony, z licznymi doskonałymi miejscami biwakowymi.

185,8 km - Bug zaczyna tworzyć liczne nieregularne wysepki i prawy brzeg zaczyna wydawać się bardziej "przyjazny". Widoczna na nim wieś o luźnej zabudowie to Gulczewo.

189,0 km - pierwszy z serii kilku następujących po sobie na lewym brzegu, w kilkusetmetrowych odległościach, dobrych miejsc na nocleg przed ostatnim etapem spływu kajakowego.

Spływ Bugiem – dzień siódmy.

193,5 km - ostatni etap spływu jest stosunkowo mało kręty. Rzeka ma coraz bardziej bagienny charakter, stąd coraz liczniejsze starorzecza i odnogi po obu stronach. Rozrzucona zabudowa, głównie na prawym brzegu, widoczna już będzie praktycznie do końca szlaku.

201,1 km – podczas ostatniego dnia spływu kajakowego Bugiem mijamy na prawym bardzo otwartym i długo dostępnym brzegu łatwo odpocząć. Widoczny znak długości rzeki "13". Przed nami ostatni duży meander Bugu.

205,4 km – mijamy kajakami liczne przystanie łodzi żaglowych i motorowych przy lewobrzeżnym Kuligowie, w którym nad piaszczystym, wyjątkowo łagodnym brzegiem znajduje się pub. Coraz łatwiej spotkać, zwłaszcza w szczycie sezonu, szybko pływające motorówki. Za meandrem wpływamy na bardzo szerokie koryto z liczną roślinnością bagienną, m.in. trzciną i pałką, roślinami dotychczas zupełnie niespotykanymi na Bugu. Teren ten obejmuje już cofka z zapory tworzącej Zalew Zegrzyński.

212,2 km - połączenie Bugu z Narwią. Płyniemy kierunku Serocka, który pozornie jest bardzo blisko, jednak pokonanie tego odcinka kajakiem lub kanoe zajmuje dość sporo czasu. Kierujemy się w poprzek koryta Narwi dokładnie na wprost masztu telefonii komórkowej.

213,1 km - koniec spływu kajakowego Bugiem. Brzeg w bezpośrednim sąsiedztwie równoległej do koryta Narwi ulicy w Serocku. W pobliżu bar "Pod Kotwicą". Zasłużyliśmy...