Mereczanka

Mereczanka

Kajaki i kanoe na szlaku Mereczanka - Niemen (Merkys - Nemunas) 219 km (188 + 31) - ok. 9 dni.

Dzień pierwszy spływu kajakowego.

0,0 km - rozpoczynamy spływ rzeką Mereczanka w miejscowości Tabariškes, kajaki i kanoe wodujemy na lewym brzegu rzeki za mostem. Po uzgodnieniu z mieszkającym w pobliżu właścicielem na łące można przenocować. We wsi znajduje się drewniany kościół z XVII w. oraz sklep spożywczy. Spływ kajakowy możemy rozpocząć także kilkaset metrów dalej przy brodzie, gdzie również możemy biwakować. Zaraz za nim spotykamy pierwszą przeszkodę - drewnianą kładkę (przeciągamy kajaki lub kanoe górą), kilometr dalej kolejną, tym razem betonową (próbujemy pod spodem).
Spływ kajakowy rzeką Mereczanka

3,3 km - mijamy most w miejscowości Aukštasis Pamerkys, uwaga na bardzo szybki nurt, płynąc kajakiem lub kanoe dalej na prawym brzegu mijamy miejscowość Viktariškes oraz lewy dopływ Verža.
5,5 km - dopływamy do mostu w pobliżu miejscowości Pamerkys, płyniemy przez liściasty lasek, dalej na prawym brzegu dogodne miejsce do wyjścia z kajaków lub kanoe i biwakowania. Krajobraz malowniczy, rzeka ma wysokie, urwiste brzegi. Na szlaku kajakowym mijamy kilka kładek, pod którymi da się przepłynąć, spotykamy również zwalone drzewa oraz kilka miejsc nadających się na biwak.
12,7 km – kajaki i kanoe mijają położoną na wzniesieniu wioskę Mikniškes, w której jest mała cerkiew oraz dwa miejsca biwakowe.
13,9 km - dopływamy do mostu drogowego w miejscowości Turgeliai położonej na prawym brzegu. Warto obejrzeć kościół z XX w. z ociosanych głazów, jest tu kilka sklepów, w których można uzupełnić zapasy. Przepływając pod mostem uwaga na wartki nurt i kamienie, aby nie uszkodzić kajaków lub kanoe. Dalej na lewym brzegu znajduje się malownicze grodzisko, kilkaset metrów w dół po lewej mijamy bardzo wysokie urwisko.
19,2 km – kajaki i kanoe mijają kolejny most, następnie pokonujemy tamę piętrzącą wodę i przepływamy pod mostem we wsi Merkine, nurt przyspiesza, brzegi są bardziej zalesione, po prawej dogodne miejsce biwakowe. Rzeka płynie przez okolice Puszczy Rudnickiej, odcinek bardzo wartki z licznymi przeszkodami, wyspami i kamieniami. Na trasie spływu kajakowego mijamy kilka malowniczych miejsc. Na jednym z nich proponujemy zakończyć pierwszy dzień.

Dzień drugi spływu kajakowego.

26,5 km - przepływamy pod mostem we wsi Merkio Vilkiškes, są tu pozostałości dawnego jazu – przenosimy kajaki lub kanoe. Dalej mijamy położone na prawym brzegu wsie Viatiešiunai i Kačenai.

30,8 km - most drogowy, rzeka Mereczanka wyraźnie się rozszerza, mijamy kilka miejsc biwakowych. Trasa spływu kajakowego prowadzi obok zabudowań miejscowości Jašiunai.
37,6 km - most drogowy na międzynarodowej trasie Wilno - Lida (A15), na prawym brzegu kościół, we wsi jest również kilka sklepów i bar (baras), około 4 km w dół rzeki kolejny most, za nim na lewym brzegu opuszczony pałac położony w rozległym parku. Przeprawiamy kajaki i kanoe przez następną tamę i docieramy do mostu kolejowego.
45,1 km - mijamy most w okolicy miejscowości SliŽiunai, miejsca biwakowe zarówno na prawym jak i nieco dalej na lewym brzegu. Rzeka wpływa do lasu, zwęża się, coraz bardziej meandruje. Mijamy kolejne miejsca biwakowe (możemy tam przenocować i zakończyć drugi dzień spływu), dalej po prawej zalesiony urwisty brzeg, za którym rzeka płynie wśród podmokłych łąk.

Dzień trzeci spływu kajakowego.

52,5 km – kajaki i kanoe przepływają pod mostkiem we wsi Salos, za którym jest dogodne miejsce do biwakowania, po lewej dopływ rzeki Upsese i kolejny mostek z biwakiem.
59,7 km - most w pobliżu miejscowości Rudninkai, w której znajduje się kościół i sklepy. Poniżej wsi rzeka Mereczanka silnie meandruje wśród łąk, po prawej stronie trzy miejsca biwakowe. W okolicach wsi Baltoji Voke (jest tam sklep) koryto zwęża się gdyż większość wód płynie kanałem Popio, dopływamy do zastawki, gdzie musimy przenieść kajaki i kanoe, dalej możemy spotkać zwalone drzewa.

68 km – spływ kajakowy prowadzi pod mostem drogowym w miejscowości Žagarine, koryto rzeki dalej jest wąskie i kręte, przepływamy przez bród, przy którym znajdują się miejsca biwakowe. Koryto jest coraz węższe, w wielu miejscach przeciskamy się pod drzewami bądź przez szuwary.
73,5 km - początek 14-to kilometrowego uregulowanego koryta, po obu stronach miejsca biwakowe. Proponujemy zatrzymać kajaki i kanoe i zrobić nocleg po trzecim dniu spływu kajakowego. Dalej rzeka przypomina kanał, po 1,5 km z lewej strony dopływ rzeki Špigule, a po niedługim czasie po prawej mijamy wpływ Łukny.

Dzień czwarty spływu kajakowego.

78,5 km - dopływamy do mostu na trasie A4 Warszawa-Wilno, za drugim zakrętem spływ kajakowy staje się bardziej atrakcyjny, mijamy kilka pochylonych drzew i kolejno prawy dopływ Onupis, mostek na drodze żwirowej oraz lewy dopływ Pirčiupis.
88,3 km - most we wsi Dargužiai Mereczanka zaczyna ponownie meandrować, kajaki i kanoe mijają po prawej stronie miejsce biwakowe, dopływ Graužupis i kolejny biwak.
90,3 km - ponownie przepływamy przed mostem drogowym na trasie do Wilna, 2 kilometry poniżej kajaki i kanoe wpływają do lasu, gdzie jest kilka ładnych miejsc biwakowych.
95,8 km – spływ kajakowy dociera do mostu w miejscowości Valkininkai, są tu kościół, sklepy, bar. Za wsią po obu stronach Mereczanki kilka miejsc biwakowych.
98,8 km - prawy dopływ rzeki Šalčia, rzeka wyraźnie się rozszerza. Mijamy kolejne biwaki, na jednym z nich zatrzymujemy się, opuszczamy kajaki lub kanoe i jeden z nich wybieramy na nocleg i zakończenie czwartego dnia spływu, gdyż później przez kilkanaście kilometrów nie będzie takiej możliwości. Po kilku kilometrach Mereczanka wpływa do lasu, jest to jeden z najpiękniejszych jej odcinków (ok. 7 km).

Dzień piąty spływu kajakowego.

105,2 km – kajaki i kanoe mijają położoną na wysokim brzegu wieś Kukiškes, dalej rzeka ponownie płynie wśród łąk, z lewej strony mijamy dopływ rzeki Verseka.
116,1 km – spływ kajakowy dociera do wsi Pomerkiai, za którą znajduje się most kolejowy na trasie Wilno - Grodno. Mijamy po prawej wieś Biekšios, za którą znajduje się miejsce biwakowe, następnie Barteliai, a po lewej Moliai. Rzeka ma wysokie zalesione brzegi, a następnie wpływa na teren rezerwatu głazów narzutowych (na końcu niewielki biwak), za nim rzeka płynie przez lasy, łąki i pola. Na którymś z miejsc biwakowych planujemy zakończenie piątego dnia i nocleg.

Dzień szósty spływu kajakowego.

133,4 km - ponownie wpływamy kajakami i kanoe do lasu, zaczynają się wysokie, urwiste brzegi, Mereczanka ponownie ma charakter rzeki górskiej. Na prawym brzegu, a po kilku kilometrach również na lewym miejsca biwakowe.

139 km - dopływamy do miejscowości Varena, po lewej dopływ rzeki Beržupis, po prawej miejsce biwakowe. Mijamy most, przy którym uchodzi rzeka Varena. Za mostem po prawej kolejne miejsce biwakowe. Proponujemy zatrzymać tu kajaki i kanoe i zakończyć szósty dzień spływu Mereczanką, dalej rzeka płynie przez las.

Dzień siódmy spływu kajakowego.

148,1 km – kajaki i kanoe przepływają obok lewego dopływu rzeki Derežnyčia, zabudowań wsi Salovarte na prawym i Moliadungnis na lewym brzegu, a następnie dopływu Vardaunia, nurt staje się wyraźnie szybszy.
154,8 km - mostek we wsi Perjola, za wsią biwak na prawym brzegu. Dalej wpływy dwóch kolejnych rzek oraz zabudowania wsi Miliponiške, po lewej dopływ Lavysas. Spływ kajakowy prowadzi dalej przez teren Dżukijskiego Parku Narodowego (Dzukijos Nacionalinis Parkas).
166,2 km - mijamy dopływ rzeki Uła, za którym na lewym brzegu wyznaczono miejsce biwakowe. Proponujemy zatrzymać kajaki lub kanoe i zakończyć tu siódmy dzień spływu. Dalej rzeka ma zmienny nurt, napotykamy na bystrotoki. Płynąc mijamy zabudowania Mardasayas.

Dzień ósmy spływu kajakowego.

173,3 km – kajaki i kanoe dopływają do ujścia rzeki Gruda, przed nim po prawej stronie miejsce biwakowe. Mijamy położoną na lewym brzegu miejscowość Pulvočiai. Uwaga na drut przeciągnięty przez rzekę! Poniżej wsi kolejne wyznaczone miejsce biwakowe, dalej lewy dopływ Skrobulus, dalej jest również kilka pól biwakowych.

185,3 km - mijamy most drogowy na trasie A4 Druskienniki - Wilno, przed znajduje nim się wyznaczone pole biwakowe.
188,3 km - Mereczanka wpływa do Niemna w pobliżu miasteczka Merkine, w którym znajdują się sklepy, kościół, bary. Możemy zakończyć spływ kajakowy przy moście lub kontynuować go.
188,5 km - przepływamy kajaki lub kanoe pod mostem drogowym, za którym znajduje się rozlewisko rzeki z kilkoma wyspami. Na lewym brzegu miejsce biwakowe, gdzie możemy np. zakończyć ósmy dzień spływu.

Dziewiąty dzień spływu kajakowego.

196,3 km – trasa spływu kajakowego prowadzi obok kolejnego miejsca biwakowego położonego na lewym brzegu rzeki, tuż za nim po prawej dopływ rzeki Apsinge znajdują się kolejne miejsca biwakowe oraz urocza plaża. 2 km dalej dopływ Netiesca, w pobliżu którego są dwa miejsca biwakowe na prawym brzegu, a nieco dalej następny.
205,6 km – kajaki i kanoe docierają do wyspy na Niemnie, za którą po około 3 km w pobliżu granicy Dżukijskiego Parku Narodowego znajduje się kolejne miejsce biwakowe. Rzeka rozszerza się, nurt jest zmienny, napotykamy na mielizny i piaszczyste łachy. Należy zwrócić uwagę na malownicze urwisko na prawym brzegu.
214,3 km - mijamy głaz narzutowy Klebono uola znajdujący się w korycie rzeki, na lewym brzegu rozciąga się rezerwat przyrody.
219,2 km - docieramy do wsi Nemunaitis, w której kończymy spływ po lewej stronie obok widocznego na wysokim brzegu hotelu. Jeżeli chcemy spędzić jeszcze trochę czasu w kajaku lub kanoe możemy również płynąć do miasta Alytus ok. 20 km dalej.

UWAGA! Spływy dostępne tylko dla grup zorganizowanych w terminie dowolnie ustalonym przez grupę.