Rezerwacje

W celu rezerwacji kajaków należy:

Dokonać wstępnej rezerwacji:

  • telefonicznie, pod jednym z numerów: +48 85 715 39 93, +48 603 369 460, +48 691 696 525
  • lub pocztą elektroniczną:

Wpłacić 30% kwoty należnej za spływ na rachunek podany poniżej (pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej w dniu spływu przed jego rozpoczęciem). Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Wpłaty za rezerwacje należy przesyłać na rachunek:

BAJDARKA Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 3, 18–105 Suraż
NIP 9662109597, REGON 366469644
KRS 0000661298
nr rach.: 78 8063 0001 0100 0240 6107 0001