Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Spływ kajakowy - Jeziora BrasławskieSpływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Park Narodowy "Jeziora Brasławskie" znajduje się na północnym zachodzie kraju na obszarze zwanym Pojezierzem Białoruskim. Jest to teren obejmujący najpiękniejsze i najlepiej zachowane leśne i jeziorno-rzeczne kompleksy błotne oraz unikalne pomniki przyrody. Park Narodowy "Jeziora Brasławskie" graniczy na północy z Łotwą. Terytorium Parku rozciąga się w kierunku północno-wschodnim, zajmując powierzchnię ok. 69 tys. hektarów. Park został powołany w sierpniu 1995 roku w celu ochrony kompleksu jezior i krajobrazu polodowcowego. Około 18-20 tys. lat temu w tym miejscu znajdował się lodowiec, którego grubość wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Ostatnie ocieplenie klimatu wywołało powolne topnienie lodów i cofnięcie się lodowca na północ. Wskutek skomplikowanych procesów, które miały miejsce przy topnieniu gigantycznego lodowego pancerza, utworzyły się systemy jezior i równin, poprzedzielanych licznymi grzbietami o różnorakiej formie. Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Największą rzeką regionu jest Zachodnia Dźwina z dopływami: Disną i Drójką. Charakterystyczną cechą Brasławszczyzny są liczne rozległe i płytkie jeziora o bardzo różnych i nieregularnych kształtach, z wyraźnie zaznaczoną linią brzegową. Skomplikowany układ jezior świadczy o obecności licznych głęboczków, zatok i półwyspów. Na jeziorach znajduje się ponad 50 wysp, a wśród nich największa wyspa Białorusi – Czajczyn na jeziorze Strusto. Jeziora Brasławskie, ze względu na bardzo czystą wodę mają duże znaczenie rybackie, występuje w nich 30 gatunków ryb, wśród których dominują: szczupak, węgorz, okoń, leszcz, płoć i wzdręga. Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Pośród 40 jezior Parku Narodowego "Jeziora Brasławskie", największe to: Drywiaty (36,2 km2), Snudy (22,5 km2), Boginskoje (15,1 km2) i Strusto (13,8 km2). Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie Lasy z przewagą borów świerkowych zajmują około 35 % terytorium regionu, głównie na południu i północnym wschodzie Parku. Świat zwierząt reprezentują: łoś, dzik, sarna, wiewiórka, lis, wilk, kuna leśna, szop pracz, wydra i norka. Z gatunków rzadkich zanotowano występowanie rysia, borsuka, niedźwiedzia brunatnego (sporadycznie), bóbr i zając bielak. W parku stwierdzono gniazdowanie 189 gatunków ptaków, z których 45 jest wpisanych do Czerwonej Księgi Białorusi. Flora parku jest reprezentowana przez 700 gatunków roślin wyższych.

Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Na Brasławszczyźnie zachowały się też liczne zabytkowe obiekty sakralne: Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Bogarodzicy i kościół Narodzin Najświętszej Maryi Panny w Brasławiu; kościół Przenajświętszej Trójcy i Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Bogarodzicy w miasteczku Widze; cerkiew i kościół apostołów Piotra i Pawła w Dryświatach; kompleks kościelny Przenajświętszej Trójcy i klasztor bernardynów we wsi Druja; kościół Bożego Ciała i cerkiew św. Mikołaja we wsi Ikaźń; kościół św. Jana Chrzciciela Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie we wsi Opsa; kościół św. Stanisława we wsi Dalekie; kościół Najświętszego Serca Jezusa we wsi Słobódka i inne.

Występują tu też pomniki architektury parkowo-dworskiej i zagrodowej: założenie parkowe „Biełmont” we wsi Achremowce; kompleks dworsko – parkowy we wsi Opsa, park w miejscowości Widze Łowczyńskie oraz pozostałości starego parku we wsi Druja. O bogatej historii regionu świadczą zabytki archeologiczne: osady epoki żelaza i kurhany, ruiny budowli z czasów późniejszych Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie oraz pomniki upamiętniające powstanie narodu białoruskiego podczas Wielkiej Wojny Narodowej: miejsca po spalonych wsiach Łabieckie i Repowszczyna, Kurhan Nieśmiertelności we wsi Opsa i uroczysko Stajki koło wsi Miłaszki. W Brasławiu funkcjonuje Muzeum Tradycji i Kultury i Muzeum Historyczno – Krajoznawcze.

Ze względu na popularność jezior Brasławskich infrastruktura turystyczna jest rozwinięta. Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie Znajduje się tu kompleks turystyczno – uzdrowiskowy „Brasławskie Jeziora” oraz zespoły turystyczne: Drywiaty, Zołowo i Słobódka. Poza tym istnieje dość bogata oferta pól namiotowych i domków turystycznych, często wynajmowanych przez wędkarzy i myśliwych. Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Wyznaczone są szlaki turystyczne piesze, kajakowe i rowerowe, dające możliwość poznania walorów Brasławszczyzny na różne sposoby. Należy pamiętać, że biwakowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Na spływ kajakowy w Parku Narodowym "Jeziora Brasławskie" najlepiej poświęcić 6 dni, również ze względu na znaczną odległość od granicy Polski. Teren jest bardzo atrakcyjny turystycznie, stąd także popularny w sezonie letnim. Postoje płatne (około 2-3 €/osobę) wyłącznie w wyznaczonych miejscach we własnych namiotach. Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Sześciodniowa trasa spływu ma długość około 95 km i przebiega następująco: Baza turystyczna "Brasławskie jeziora" na zatoce jeziora Drywiat - rzeka Drójka - jezioro Cno - jezioro Niespisz - jezioro Wojso - jezioro Strusto - jezioro Snudy - jezioro Strusto - jezioro Wojso - Baza turystyczna "Brasławskie jeziora". Spływ kajakowy - Jeziora Brasławskie

Organizacja spływu dla obcokrajowców, ze względu na bliskość strefy nadgranicznej wymaga zawiadomienia straży granicznej. Warto wspomnieć, że podczas spływu grupa powinna mieć ze sobą, podobnie jak na innych szlakach Białorusi, tzw. marszrutną kniżkę, czyli listę uczestników z opisem trasy planowanego spływu. Z tego względu zalecamy korzystanie z usług białoruskiego przewodnika, który zna obowiązujące na Białorusi przepisy w zakresie prowadzenia grup turystycznych.

 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA ABSURDALNE ZMIANY PRZEPISÓW NA BIAŁORUSI I UTRUDNIENIA W PRZEKRACZANIU GRANICY POWODOWANE PRZEZ BIAŁORUSKIE SŁUŻBY GRANICZNE, Z KOŃCEM SEZONU KAJAKOWEGO 2013 ZAWIESZAMY DO ODWOŁANIA ORGANIZACJĘ SPŁYWÓW KAJAKOWYCH NA BIAŁORUSI.