Gauja

Gauja

Spływ kajakowy - Gauja

Gauja to najdłuższa rzeka płynąca w całości na terytorium Łotwy. Jej długość wynosi 452 km, z czego, w środkowym odcinku przez 93 km płynie przez pierwszy utworzony na Łotwie w 1973 roku Park Narodowy Gauja. Na odcinku 24 km Gauja jest rzeką graniczną pomiędzy Łotwą i Estonią, jednak spływ odcinkiem granicznym nie wymaga żadnych formalności, a biwakować można w dowolnym miejscu, zarówno po stronie łotewskiej, jak i estońskiej, co stanowi dodatkową atrakcję spływu. Woda jest bardzo przejrzysta, ale ma delikatne brunatne zabarwienie z powodu erozji podłoża. Największe miasta na trasie spływu kajakowego to Valmiera, Cesis i Sigulda. Niezwykłą atrakcją rzeki są skały zbudowane z różnokolorowego piaskowca, które mają ciekawe formy i tworzą przepiękny krajobraz w połączeniu z gęstymi lasami otaczającymi rzekę. Warto zatrzymać się przy niektórych z nich i wejść na tarasy widokowe, z których podziwiać można panoramę rzeki. W zdecydowane większości Gauja płynie przez tereny mocno zalesione i bardzo słabo zaludnione. Na szlaku występują dość często progi kamienne, których wysokość i trudność pokonania uzależniona jest od poziomu wody, w większości jednak ich przepłynięcie nie stanowi problemu. Na całym szlaku kajakowym Gauji, w szczególności na wewnętrznych zakrętach rzeki, jest mnóstwo pięknych plaż umożliwiających zatrzymanie się, kąpiel a nawet biwak, stąd w niniejszym opisie zaznaczono jedynie wybrane miejsca. Zależnie od poziomu wody, w rzeczywistości może ich być znacznie więcej. Spływ kajakowy - Gauja W Valmierze przy parku miejskim na rzece zbudowany jest tor kajakowy, który można pokonać łatwiejszą bądź trudniejszą drogą. Informacja o przeszkodzie widnieje zresztą 700 metrów wcześniej na moście dla pieszych. Dobrą zasadą przepłynięcia progu jest zatrzymanie się przed nim i ocena stopnia trudności oraz własnych umiejętności.

Chociaż Gauja ma długość 452 km, poniższy opis dotyczy odcinka o długości 273 km, od miejscowości Viresi do ujścia do Morza Bałtyckiego. Jest to najciekawsza część rzeki, płynąca zarówno jako rzeka graniczna pomiędzy Łotwą a Estonią, jak i przez Park Narodowy Gauja z pięknymi formami skalnymi.

Oczywiście spłynięcie Gaują jest możliwe również od jej górnego odcinka, poczynając od jezior w okolicach Taurene, jednak należy przeanalizować poziom wody i liczyć się z częstymi przenoskami bądź kilkusetmetrowymi płyciznami, którymi pływanie może okazać się niemożliwe.

Spływ kajakowy - Gauja 0,0 km – dogodnym miejscem do rozpoczęcia spływu jest most w pobliżu Viresi. Około 100 przed mostem należy skręcić w lewo na parking, a następnie przejechać przez niego do samej rzeki. Gauja ma 20 metrów szerokości, jest płytka i ma dość watki nurt. W pobliżu pale drewniane po starym moście. Brzegi dość wysokie i słabo dostępne, zalesione. Widoczne pojedyncze zabudowania. Na początkowym odcinku występuje dużo lokalnych kamiennych bystrzy oraz dużych kamieni tuż pod powierzchnią wody, stąd rzeka wymaga stałej koncentracji kajakarzy.

2,2 km – dobre miejsce na odpoczynek na prawym brzegu tuż przy końcu pojedynczych zabudowań. Rozległa łąka i miejsce na ognisko. W Gauji często występują konary drzew i kamienne wyspy w nurcie rozdzielające rzekę. Niektóre z utworzonych w ten sposób odnóg są bardzo rwące. Spływ kajakowy - Gauja

3,5 km – lewostronny dopływ rzeki Palsa tuż za bystrzem, jednym z wielu na tym odcinku. Należy uważać, bo łatwo tu o wywrotkę. Dużo drzew i połamanych gałęzi, naniesionych podczas wysokiego poziomu wody. Spływ kajakowy - Gauja

8,4 km – ujście potoku z prawej strony.

12,3 km – na zakręcie Gauji w lewo, na prawym brzegu możliwe miejsce na odpoczynek, choć brzeg nie jest zbyt wygodny do wyjścia z kajaka. Można tu też dojechać samochodem. W tle widoczny budynek z białej cegły. 200 metrów dalej, również na prawym brzegu na łagodnym łuku rzeki w prawo duża piaszczysta plaża, to chyba lepsze miejsce na zatrzymanie się przed Gaujeną. Spływ kajakowy - Gauja

Spływ kajakowy - Gauja 13,1 km – most drogowy w Gaujenie. Na moście widoczne oznakowanie informujące o możliwości skorzystania z restauracji i zakupów, ponieważ następna szansa na uzupełnienie zapasów to Strenci, odległe o 100 km. 300 metrów za mostem na prawym brzegu widoczny amfiteatr. Do Gaujeny rzeka płynęła przez las a brzegi, mimo że niezbyt wysokie były urwiste i stosunkowo trudno dostępne. Za Gaujeną, w miarę zbliżania się do granicy Estonii, brzegi są coraz wyższe i coraz bardziej strome, a rzeka ma odczuwalnie mniejszy spadek i słabszy nurt. Spływ kajakowy - Gauja

24,4 km – dobre miejsce na biwak na lewym brzegu, na zakręcie rzeki w prawo. W miejscu wyjścia na brzeg po piaszczystym dość stromym stoku do Gauji wpada mały strumyk płynący w głębokim wąwozie. Spływ kajakowy - Gauja Na górze polana otoczona lasem i dość dużo miejsca na namioty. 200 metrów dalej polana jest większa i lepiej przygotowana, ale brzeg znacznie trudniej dostępny. Można tu dojechać samochodem.

25,2 km – początek granicy łotewsko – estońskiej. Gauja jest rzeką graniczną przez kolejne 24 km, a spływ nie wymaga żadnych formalności. Estońska nazwa Gauji brzemi „Koiva”. Na prawym brzegu widoczny słup graniczny Estonii z numerem 182. Biwakować można bez problemu na stronie łotewskiej i estońskiej, choć więcej dobrych miejsc jest na stronie Estonii.

27,1 km – piękna, bardzo rozległa plaża na prawym brzegu na zakręcie rzeki w prawo. Plaża ciągnie się jeszcze 100 metrów za zakrętem rzeki. Nieco wcześniej na lewym brzegu widoczne pojedyncze zabudowania wsi Jaunamujża. Rzeka jest wcięta coraz bardziej w dolinę, a wysokość brzegów przekracza 5 metrów. Spływ kajakowy - Gauja

Spływ kajakowy - Gauja 29,1 km – prawostronny duży dopływ, rzeka Mustjogi. Gauja od tego miejsca robi się dwukrotnie szersza i nieco głębsza, ale krajobraz poza tym się nie zmienia. 200 metrów za ujściem rzeki pojedyncze zabudowania i miejsce na ognisko. Biwakowanie tu wymaga zgody właścicieli.

30,5 km – lewostronny mały dopływ – rzeka Stepupe.

Spływ kajakowy - Gauja 31,7 km – doskonałe miejsce na biwak na prawym, estońskim brzegu w pobliżu słupa granicznego. Jest to bodaj najlepiej przygotowane miejsce na całym szlaku. Miejsca na ognisko, budynek z jadalnią z kominkiem, sauną i poddaszem sypialnym, wiaty i małe domki, w których można się przespać nie rozbijając namiotów. Całość otwarta i przygotowana dla przygodnych turystów w iście kanadyjskim stylu – skorzystaj i pozostaw w stanie nie pogorszonym. Kompleks robi niesamowite wrażenie na tle zwykle spotykanych biwaków… Spływ kajakowy - Gauja

Spływ kajakowy - Gauja 32,5 km – kolejne świetne miejsce na biwak na prawym brzegu. Gdyby poprzedni okazał się zbyt tłoczny, tutaj bez problemu można rozbić obozowisko lub zatrzymać się na odpoczynek. Duża polana wśród drzew na dość wysokiej skarpie, ale tuż przed nią obniżenie z zatoką, gdzie łatwo można wpłynąć kajakami i wyjść na ląd. Dużo miejsca na namioty i łatwo dostępne drewno na ognisko. Estoński brzeg jest dużo ładniejszy i łatwiej dostępny pomimo wysokich, piaszczystych skarp.

35,8 km – kolejne dobre miejsce na biwak pośród sosnowego lasu na prawym brzegu na ostrym zakręcie Gauji w lewo. Widoczna wiata i kominek do publicznego wykorzystania. Brzeg urwisty ale z możliwym wyjściem z kajaków. Piękny widok na okolicę.Spływ kajakowy - Gauja

37,0 km – dobre miejsce z wiatą na odpoczynek na lewym brzegu, na łagodnym zakręcie rzeki w prawo. Możliwy dojazd samochodem z drogi P23. Na końcu zakrętu dobra plaża do kąpieli.

Spływ kajakowy - Gauja 37,7 km – około 50 metrowy niewielki próg na rzece i lokalne bystrze, pierwsze od wielu kilometrów. Widoczne wystające z wody duże głazy, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na liczne kamienie tuż pod powierzchnią wody. Trudność pokonania tego miejsca zależna od poziomu wody.

39,8 km – charakterystyczny duży głaz pośrodku Gauji, wysoko wystający nad wodę. Punkt orientacyjny pokonanej odległości.Spływ kajakowy - Gauja

Spływ kajakowy - Gauja 46,5 km – bardzo dobre miejsce na biwak na prawym brzegu w pobliżu słupa granicznego Estonii. Przed słupem łatwo zatrzymać się i wyjść z kajaków. Miejsce otoczone lasem, łatwo dostępne drewno i dość dużo miejsca na namioty.

49,4 km – koniec odcinka granicznego Gauji.

50,1 km – most na drodze P23.

55,4 km – zabudowania osady Rates na prawym brzegu. Wysoka skarpa podmywana przez rzeką coraz bliżej podchodzi do zabudowań.Spływ kajakowy - Gauja

58,6 km – bardzo dobre miejsce na biwak na prawym brzegu. Wysoka, długa piaszczysta skarpa z lasem łukiem otacza rzekę. Tuż przed nią, w pobliżu małego prawostronnego dopływu Kaicupe łatwo wyciągnąć kajaki. Łatwo dostępne drewno i dużo miejsca na namioty, nawet dla dużej grupy.Spływ kajakowy - Gauja

63,9 km – świetne miejsce na biwak na prawym brzegu. Bardzo duża polana i mnóstwo miejsca na namioty oraz plaża do kapieli. Brzeg początkowo jest stromy, ale dalej opada umożliwiając łatwe wyjście z kajaków.Spływ kajakowy - Gauja

69,6 km – 100 metrów za dość silnym bystrzem dobre miejsce na biwak na lewym brzegu z dużą polaną i łatwo dostępnym drewnem. Dość wysoka skarpa nie ułatwia wyjścia z kajaka, ale miejsce widokowo i noclegowo jest bardzo ładne. Jest ono oznakowane tablicą graficzną informującą o biwaku.Spływ kajakowy - Gauja

70,3 km – most na trasie P24. Przed mostem niewielka wyspa rozdzielająca koryto, ale nie ma znaczenia z której strony się ją opłynie. Gauja ma około 40 metrów szerokości i jest bardzo płytka. Brzegi raczej trudno dostępne.

85,7 km – na ostrym zakręcie rzeki w prawo lewostronny dopływ – rzeka Vija płynącej w głębokim wąwozie. Po prawej stronie Gauji piękna plaża do kąpieli.

89,4 km – niezłe miejsce na biwak na prawym brzegu, tuż za zakrętem rzeki w lewo. Namioty można rozbić wśród drzew, łatwo dostępne drewno na ognisko.

90,1 km – podwójna linia wysokiego napięcia.

96,3 km – niezłe miejsce na biwak na lewym, wysokim brzegu pośród sosnowego lasu tuż przed zakrętem rzeki w prawo. Piaszczysta skarpa jest dość wysoka, ale widoki rekompensują trudność podejścia. Rozległa polana umożliwia postawienie nawet większej ilości namiotów.Spływ kajakowy - Gauja

100,4 km – na lekkim łuku w lewo świetna plaża do kąpieli i miejsce na odpoczynek na prawym brzegu. W oddali widoczny niewielki budynek, ale wydaje się opuszczony bądź użytkowany sporadycznie.

106,7 km – most drogowy przed miejscowością Strenci.

107,6 km – plaża miejska na prawym brzegu przy miejscowości Strenci. To najlepsze miejsce, aby wysiąść z kajaka i udać się po zakupy. Aby dojść do sklepu lub „kafejnicy”, należy z tej plaży skierować się na lewo i po około 800 metrach dotrzeć do sklepu.Spływ kajakowy - Gauja

110,3 km – most kolejowy w Strenci. Zaraz za mostem zaczyna się pierwszy z serii niewielkich progów, ale trzeba zachować szczególną ostrożność przy ich pokonywaniu.

114,7 km – widoczne na prawym brzegu po serii długich progów pozostałości ośrodka wypoczynkowego. Jest to tuż za prawostronnym dopływem Kracupe. Można tu zabiwakować, bo choć w słabym stanie, to jednak są wiaty, miejsca na ognisko czy ławki. Rozległość terenu umożliwia nocleg nawet dużej grupy. 2-3 km dalej można znaleźć nocleg na jednej z pięknych wysokich piaszczystych skarp, trzeba po prostu znaleźć możliwie najłagodniejsze miejsce do wyjścia.

Spływ kajakowy - Gauja 121,0 km – ujście prawostronnego potoku Mellupe. 140 metrów dalej po prawej stronie miejsce biwakowe w pobliżu 800-letniego dębu, widocznego z rzeki.

126,2 km – świetne miejsce biwakowe na lewym brzegu przy ujściu niewielkiego dopływu Abuls. Łagodna piaszczysta skarpa umożliwia łatwe wyciągnięcie kajaków i nocleg na sporej polanie. Jest to też doskonałe miejsce do kąpieli.Spływ kajakowy - Gauja

126,5 km – prywatne pole biwakowe, również na lewym brzegu. W tle widoczne zabudowania właścicieli.

128,6 km – podwójna linia energetyczna.

Spływ kajakowy - Gauja 129,1 km – prywatny mały ośrodek turystyki aktywnej na prawym brzegu. Doskonała plaża oraz kilka boisk do siatkówki plażowej. Można tu też rozbić namioty pod lasem na sporej łące.Gauja wpływa do Valmiery, największego miasta na trasie spływu kajakowego.

131,2 km – wisząca kładka dla pieszych wsparta na dwóch pylonach. Na kładce widoczne ostrzeżenie: uwaga, niebezpieczne progi za 700 metrów. Spływ kajakowy - Gauja Sztuczny tor kajakowy zaczyna się za zakrętem rzeki w lewo i przebiegając przy parku miejskim ma długość około 200 metrów. Na prawym brzegu przed progiem dobre miejsce do zatrzymania się, wyjścia po zakupy i ocenienia, którą stroną progu przepłynąć. Łatwiejsza jest prawa strona i nie powinna ona nastręczać trudności kajakarzom, ale trzeba pamiętać o szczególnie starannym zabezpieczeniu sprzętu elektronicznego przed zamoczeniem bądź zachlapaniem. Bardziej doświadczeni mogą wybrać większą kipiel w lewej części, lewą część. Poniżej progu płynie się wzdłuż zabudowań Valmiery. W co najmniej kilku miejscach można zatrzymać się aby wyjść do miasta. Spływ kajakowy - Gauja

132,7 km – most drogowy

134,0 km – przeprawa przez Gauję wyglądająca na most kolejowy, choć przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego

136,1 km – most drogowy na obwodnicy miasta.

137,3 km – prawy dopływ bardzo małego potoku Jumara. Przy nim spora wyspa pośrodku rzeki. Od tego miejsca zaczyna się Park Narodowy Gauji. Biwakować tu można tylko w wyznaczonych miejscach.

139,1 km – biwak Vitoli na lewym brzegu. Niewielka łąka otoczona lasem. Miejsce na ognisko i łatwo dostępne drewno.

140,5 km – linia wysokiego napięcia.

142,4 km – ujście wartkiego potoku Miegupite po lewej stronie. Spływ kajakowy - Gauja

143,7 km – biwak Sapa na lewym brzegu.

147,0 km – za zakrętem rzeki w prawo pierwsze skalne ściany – skały Lipowe - zbudowane z białego i żółtego piaskowca na lewym brzegu, ciągnące się przez około 0,5 km. Wspaniałe urozmaicenie krajobrazu po stosunkowo monotonnym krajobrazie za Valmierą. Skały wskutek erodowania przez wodę odsłaniają warstwową budowę i różne formy barwne.Spływ kajakowy - Gauja

148,9 km – na zakręcie Gauji w lewo wyłania się piękna skała Sietiniezis. Tuż przed nią przy ujściu małego potoku można się zatrzymać i wejść po schodkach na taras widokowy, z którego podziwiać można dolinę rzeki. Wzdłuż brzegu wiedzie kilkusetmetrowa ścieżka z kilkoma punktami widokowymi, które warto odwiedzić.Spływ kajakowy - Gauja

151,0 km – ładny biwak Grivini na lewym brzegu przed zakrętem rzeki w prawo. Łagodne wyjście na brzeg i duża plaża. Duża plaża, łagodny piaszczysty brzeg i sporo miejsca na rozbicie namiotów. Spływ kajakowy - Gauja

154,8 km – bardzo dobre miejsce na biwak na lewym brzegu. Pomimo stosunkowo wysokiej skarpy łagodne piaszczyste wejście. Dużo miejsca na namioty wśród dość rzadko rosnących drzew. Spływ kajakowy - Gauja

157,4 km – biwak Rauna na lewym, wysokim brzegu, 100 metrów przed dopływem rzeki o tej samej nazwie. Dość niewygodne wyjście na brzeg.

157,5 km – po lewej ujście bardzo płytkiego i wartkiego dopływu – rzeki Rauny.

158,6 km – na zakręcie Gauji w prawo, na lewym brzegu przepiękne skały Kozie, zbudowane z czerwonego piaskowca. Składają się z dwóch części, pierwsza jest dłuższa i ciemniejsza, natomiast druga, oddalona o 200 metrów, mocniej podmyta przez rzeką i częściowo nadwieszona na wodą.Spływ kajakowy - Gauja

163,9 km – rozległe miejsce na biwak o nazwie Janaramis na prawym brzegu, ale w pobliżu żwirowej drogi. Raczej na odpoczynek niż nocleg.

164,5 km – most na lokalnej drodze.

166,3 km – bardzo dobre, oznakowane miejsce biwakowe na prawym brzegu o nazwie Priedaulis. Zmieści się kilka namiotów, ale miejsce nie jest dobre dla bardzo dużej grupy. Podejście z wody niezbyt strome. Miejsce na ognisko, ławki ze stołem i łatwo dostępne drewno.Spływ kajakowy - Gauja

Spływ kajakowy - Gauja 168,4 km – na łuku rzeki w prawo, na lewym brzegu wyłaniają się wysokie Orle skały, które ciągną się przez kilkaset metrów. To największe piaskowce na szlaku kajakowym. Przed skałami warto się zatrzymać na plaży i wyjść na górę, aby zobaczyć panoramę doliny i przejść ścieżkę widokową. Krajobraz Gauji jest naprawdę imponujący.

169,6 km – niezły biwak Lenci na lewym brzegu. Jak zwykle dość strome podejście na brzeg, ale widokowo to ładny punkt.

169,8 km – prawostronny dopływ Strikupe.

170,2 km – bardzo dobre miejsce na biwak z łagodnym podwójnym podejściem na dość wysoką skarpę. Zmieści się tu nawet duża grupa kajakarzy. W oddali na Gauji widoczna duża wyspa rozdzielająca koryto rzeki.Spływ kajakowy - Gauja

171,8 km – domki ośrodka wypoczynkowego w lesie na prawym brzegu.

173,2 km – biwak Lencupe na prawym brzegu. Duża łąka otoczona lasem, odpowiednia dla dużych grup. Ławki ze stolikami i miejsce na ognisko. Tuż poniżej biwaku prawostronny dopływ Lencupe.

174,8 km – możliwe miejsce na biwak lub odpoczynek przed Cesis na lewym brzegu w pobliżu pozostałości kamiennego budynku. Duża łąka otoczona lasem.

Spływ kajakowy - Gauja 176,3 km – most w pobliżu Cesis, najładniejszego miasteczka na szlaku kajakowym Gauji. Za mostem po prawej biwak Cesis, na którym można zostawić kajaki i wyjść do miasteczka odległego o 2 km.

178,5 km – bardzo dobre miejsce biwakowe na lewym brzegu.

179,5 km – kolejne dobre miejsce biwakowe na lewym brzegu z łagodnym piaszczystym dojściem i dużą polaną otoczoną lasem.

180,9 km – świetny biwak Kvepene na lewym brzegu. Wysoka początkowo skarpa obniża się ułatwiając dostęp z kajaka. Miejsce odpowiednie również dla dużych grup. Biwak z podstawową infrastrukturą turystyczną – ławkami, stołami i miejscem na ognisko.

184,3 km – biwak Brebiso na lewym brzegu, na zakręcie rzeki prawo.

185,4 km – rozległy, bardzo ładny widokowo biwak Briedisi na prawym brzegu z łatwym dojściem z kajaka. Na brzegu stoły z ławkami i miejsce na ognisko.Spływ kajakowy - Gauja

186,3 km – lewostronny dopływ rzeki Amata. Po przeciwnej stronie Gauji duża plaża i świetne miejsce do kąpieli.

Spływ kajakowy - Gauja 187,1 km – początek długiej serii skał na obydwu brzegach, przeważnie zbudowanych z czerwonego piaskowca. Jest to najładniejszy odcinek szlaku kajakowego Gauji. Rzeka ma około 30 metrów szerokości i płynie w głębokim wąwozie. Występują często również progi wodne, ale raczej nietrudno je pokonać.

188,0 km – najpiękniejszy biwak na szlaku, położony na lewym brzegu tuż za progiem na Gauji. Wyjątkowo łagodne dojście z kajaka, duża plaża i widok na skałę z czerwonego piaskowca, wznoszącą się po przeciwnej stronie rzeki.

190,9 km – lewostronny dopływ Skalupe.

Spływ kajakowy - Gauja 192,6 km – skała Springu na prawym brzegu. Liczne wysięki i piękne kształty wyżłobione przez wypływającą wodę.

193,2 km – duża plaża na lewym brzegu zaraz za skałami. Dobre miejsce na odpoczynek i kąpiel ewentualnie również biwak. Stąd można też wyjść po zakupy do odległego o około 2,5 km Ligatne.Spływ kajakowy - Gauja

193,8 km – prom na uwięzi. Na lewym brzegu prywatny kemping.

195,7 km – ładny i duży śródleśny biwak Katrina na lewym brzegu, który ciągnie się wzdłuż brzegu aż za zakręt rzeki w lewo. Na prawym brzegu pionowa skała Katrina.

Spływ kajakowy - Gauja 197,0 km – piękny piaskowiec Gudu na prawym brzegu, a na lewym naprzeciwko skały, dobre miejsce biwakowe z łatwym dojściem z kajaka.

197,9 km – kemping Paslavas na prawym brzegu. Gauja tworzy w tym miejscu liczne żwirowe wyspy i mielizny, a nurt jest silny. Zauważalny większy spadek koryta i lokalne bystrza. Na brzegach pojawiają się różnej wielkości skały.

201,6 km – duży śródleśny biwak Brasla na prawym brzegu. Brzeg jednak dość słabo dostępny.Spływ kajakowy - Gauja

207,0 km – bardzo duży biwak Berzi na lewym, stosunkowo stromym brzegu. Gauja ma około 60 metrów szerokości. Nurt wyraźnie zwolnił i na rzece nie ma już progów.

208,5 km – niezłe miejsce na biwak z dużą, płaską łąką i rzadkim lasem. Rzeka powoli zbliża się do Siguldy i na horyzoncie pojawia się baszta zamku w Turaidzie górująca nad lasem.

214,4 km – biwak Sigulda na prawym brzegu. Łatwo dostępny, ale blisko jest miasto i miejsce to może być często odwiedzane przez miejscowych. Stąd najlepiej wyjść na zwiedzanie zamku w Turaidzie.

Spływ kajakowy - Gauja 216,4 km – most drogowy koło Siguldy. Zaraz za mostem próg kamienny. Zgodnie z oznakowaniem należy przepłynąć lewą stroną. Aby wyjść na zwiedzania miasta lub zakupy, najlepiej zatrzymać się tuż przed mostem na lewym brzegu. Nad mostem kolej linowa łącząca Siguldę z Turaidą.

217,4 km – stanica wodna Sigulda.

220,1 km – piękny piaskowiec na prawym brzeg z jaskiniami wydrążonymi przez wodę. Naprzeciwko dobre miejsce biwakowe z widokiem na skałę.Spływ kajakowy - Gauja

220,5 km – wisząca kładka dla pieszych.

224,1 km – ładny biwak na prawym brzegu z na zakręcie rzeki w lewo. Najlepiej wyjść z kajaka koło małego strumienia. W pobliżu przebiega ścieżka turystyczna.

225,5 km – następne dobre miejsce biwakowe, tym razem na lewym brzegu. W oddali widoczna niewielka skała z żółtego piaskowca. Jest to miejsce raczej dla małej grupy kajakarzy, bo teren jest położony na stoku.

Spływ kajakowy - Gauja 227,7 km – skała na lewym brzegu z charakterystyczną jaskinią. Na górze punkt widokowy. Dobre miejsce na wyjście z kajaka i zwiedzenia tego miejsca znajduje się przed skałą.

229,7 km – prywatne pole biwakowe na lewym, dość wysokim brzegu. Rzeka osiąga tu ponad 80 metrów szerokości i jest mniej kręta, niż w górnym odcinku.

231,6 km – dwa dobre miejsca biwakowe położone po obydwu stronach rzeki.

233,4 km – ośrodek turystyczno – rekreacyjny na lewym brzegu, 100 metrów przed mostem. Wyciąg narciarski, pole biwakowe i piękna trzypoziomowa restauracja z tarasami widokowymi wokół budynku. Obok również sklep spożywczy i informacja turystyczna. Zdecydowanie warto się tu zatrzymać na posiłek. 100 metrów za mostem duża plaża na prawym brzegu.

235,9 km – ewentualne miejsce na biwak na lewym brzegu pośród rzadkiego lasu.Spływ kajakowy - Gauja

240,0 km – dobre miejsce na biwak na prawym brzegu w widłach pomiędzy Gaują a małym strumieniem. Łatwe wyjście z kajaka i duża polana na namioty.

241,3 km – piękny śródleśny biwak na lewym brzegu w sosnowym lesie. Łagodny brzeg do wyjścia i wyciągnięcia kajaków.

Spływ kajakowy - Gauja 250,2 km – możliwe miejsce na biwak najpierw na prawym brzegu, a następnie, 150 metrów dalej na lewym. Z oddali widać miejsce na lewym na piaszczystej skarpie z lasem, na lekkim łuku rzeki w lewo. Gauja tworzy bardzo liczne wysepki i mielizny.

254,8 km – kolejne niezłe miejsce biwakowe. Przez około 300 metrów ciągnie się rzadki las sosnowy. Tuż przed tym lasem miejsce do wyciągnięcia kajaków.

259,0 km – most drogowy koło miejscowości Adazi.

262,2 km – miejsce biwakowe na lewym brzegu. Odsłonięta polana otoczona lasem.

265,3 km – most drogowy w pobliżu Siguli na drodze A4. Za mostem po lewej stronie ładny zajazd Korande, gdzie można zatrzymać się na posiłek, wynająć pokój lub ew. również zakończyć spływ. Brzeg przygotowany do wyciągania kajaków i bardzo łatwy dojazd.

266,2 km – bardzo dobre miejsce na biwak na prawym brzegu z łagodnym brzegiem.

268,9 km – most kolejowy.

Spływ kajakowy - Gauja
269,9 km – miejsce biwakowe na lewym brzegu pośród rzadkiego lasu, które ciągnie się przez kilkaset metrów. Można tu też zakończyć spływ i dojechać samochodem. Wzdłuż lasu co najmniej klika miejsc z obniżonym brzegiem do wyjścia.

Spływ kajakowy - Gauja
271,4 km – wielka plaża i seria dobrych biwaków, tym razem na prawym brzegu. Tuż przed ujściem Gauji łatwo o przyjemne miejsce na nocleg, z tym że bardzo trudno tu dojechać, stąd zakończyć spływ można najdalej w poprzednim miejscu na lewym brzegu. Rzeka ma tu przeszło 100 metrów szerokości i bardzo słaby nurt, zaznacza się wpływ cofki z morza. Teren jest dość gęsto zabudowany, ale aż do ujścia można znaleźć bez problemu dziką polanę i piękne miejsce na nocleg.

273,2 km – ujście Gauji do Morza Bałtyckiego. Nie da się tu niestety dojechać po odbiór kajaków, w związku z czym trzeba się cofnąć do biwaku na 269,9 km.