Okoliczne atrakcje

Suraż

Okolice Suraża ze względu na swoje położenie nad Narwią charakteryzują się bogatą przeszłością archeologiczną. Świadczy o tym blisko 200 stanowisk archeologicznych z epoki kamienia, brązu i żelaza. W miasteczku znajduje się prywatne Muzeum Archeologiczne prezentujące zbiory pochodzące z tych okolic. Do najcenniejszych zabytków Suraża należy z XV-XVI w układ przestrzenny z dwoma rynkami; lackim i ruskim. Najstarszym zabytkiem miasta jest grodzisko wczesnośredniowieczne tzw. Góra Królowej Bony. W Surażu znajduje się Muzeum Kapliczek oraz Okolice charakteryzują się również bogatymi walorami przyrodniczymi, 30 % powierzchni gminy obejmują obszary Natura 2000. Na południu znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi, na północy Narwiański Park Narodowy. Więcej informacji www.suraz.pl

Narwiański Park Narodowy

Obejmuje swoim zasięgiem fragment doliny Narwi pomiędzy miejscowościami Suraż i Rzędziany.
Park został powołany 1 lipca 1996 roku w celu ochrony specyficznie wykształconego ekosystemu bagiennego. Narew pomiędzy Surażem, a Rzędzianami tworzy unikatowy system rzeki wielokorytowej. Jest to labirynt naprzemiennie łączących się i rozdzielających koryt, cieki o różnej długości i szerokości tworzą tu skomplikowaną i nieregularną sieć. Dolina Narwi w granicach Narwiańskiego PN jest jednym z lepiej zachowanych obszarów bagiennych w Europie. Jej największym bogactwem są ptaki, głównie wodno-błotne. Niedostępne bagna są dla nich idealnym miejscem żerowania i gniazdowania. Więcej informacji www.npn.pl

Warto odwiedzić:

  • Kurowo (27 km) – siedziba dyrekcji Parku, ekspozycja przyrodnicza, wieża widokowa, ścieżka edukacyjna „Kładka wśród bagien”,
  • Waniewo (22,5 km) – kładka przyrodnicza pomiędzy miejscowościami Waniewo – Śliwno z wieżą obserwacyjną na środku doliny. Atrakcją jest przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeki za pomocą ruchomych pomostów,
  • Wieża widokowa NPN (5 km) w okolicach Suraża

Białystok

Odległość 28 km. Warto zwiedzić m.in. zespół parkowo-pałacowy Branickich, bazylikę archikatedralną, ratusz, cerkiew p.w. Św. Mikołaja i inne.

Choroszcz

Odległość 26 km, Muzeum Wnętrz Pałacowych – dawna letnia rezydencja Branickich, klasztor dominikanów, późnobarokowy kościół

Puszcza Białowieska

Białowieża - 80 km: siedziba Białowieskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Park Pałacowy, Obszar Ochrony Ścisłej, Rezerwat Pokazowy Żubrów www.bpn.com.pl

Tykocin

Odległość 42 km; częściowo zrekonstruowany zamek Zygmunta Augusta, synagoga, barokowy kościół; w pobliżu Pentowo - Europejska Wieś Bociania; wieże widokowe, ekspozycja przyrodnicza, możliwość obserwacji kilkunastu gniazd bociana białego

Puszcza Knyszyńska

Supraśl - 45 km; Monastyr Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; Muzeum Ikon, Teatr Wierszalin

Kruszyniany – 84 km; meczet muzułmański z końca XVIII w., cmentarz muzułmański (mizar), gospodarstwo Tatarska Jurta oferująca specjały kuchni tatarskiej

Bagna Biebrzańskie

Osowiec Twierdza – 75 km; siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego, ekspozycja, ścieżka edukacyjna „Kładka”, ścieżka przyrodniczo - historyczna, wieża widokowa, muzeum Twierdzy Osowiec