RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako „RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bajdarka Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 3, 18 -105 Suraż tel. 85 715 3993, mail:
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • wykonania kompleksowych czynności potrzebnych do zrealizowania usługi - przez czas trwania umowy, aż do momentu należytego jej wykonania,
  • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych m.in wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami związanymi z zawartą umową
 3. Informujemy, że:
  • dane mogą być udostępnione wyłącznie instytucjom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzania
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Odbiorcą danych są nasi pracownicy i współpracownicy oraz podmioty współpracujące przy realizacji usługi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa.